Thứ 225062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN Lịch sử Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 7

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 7

Được đăng ngày Thứ tư, 01 Tháng 2 2017 22:07
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 7

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt 

Files:

SKKN Lịch sử 7:“Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử lớp 7 tại trường THCS XXX”

SKKN Lịch sử 7:“Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử lớp 7 tại trường THCS XXX”

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết Tiểu luận Lịch sử 7

 
  Filesize 65.83 KB Download 2606

SKKN Lịch sử 7:LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HS TRONG TIẾT DẠY LỊCH SỬ 7?

SKKN Lịch sử 7:LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HS TRONG TIẾT DẠY LỊCH SỬ 7?

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết Tiểu luận Lịch sử 7

 
  Filesize 140 KB Download 2411

SKKN Lịch sử 7: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS

SKKN Lịch sử 7: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH  TRONG GIỜ HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết Tiểu luận Lịch sử 7

 
  Filesize 346.97 KB Download 2089

SKKN Lịch sử 7: “Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử 7 theo hướng rèn luyện cho học sinh tiếp cận lịch sử qua tư liệu”

SKKN Lịch sử 7: “Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử 7 theo hướng rèn luyện cho học sinh tiếp cận lịch sử qua tư liệu”

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết Tiểu luận Lịch sử 7

 
  Filesize 82.45 KB Download 1489

SKKN Lịch sử 7: Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương trong chương trình THCS để phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh

SKKN Lịch sử 7: Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương trong chương trình THCS để  phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết Tiểu luận Lịch sử 7

 
  Filesize 135.62 KB Download 1465

SKKN Lịch sử 7: Sử dụng đồ dùng dạy học hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy- học bộ môn lịch sử

SKKN Lịch sử 7: Sử dụng  đồ dùng dạy học hỗ trợ  đổi mới phương pháp dạy- học bộ môn lịch sử

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết Tiểu luận Lịch sử 7

 
  Filesize 68.32 KB Download 1133

SKKN Lịch sử 7: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG TIẾT DẠY BỘ MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 Ở TRƯỜNG THCS
SKKN Lịch sử 7: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG TIẾT DẠY BỘ MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 Ở TRƯỜNG THCS

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết Tiểu luận Lịch sử 7

 
  Filesize 143.57 KB Download 1646

SKKN Lịch sử 7: PHƯƠNG PHÁP DÙNG DỤNG CỤ TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ 7

SKKN Lịch sử 7: PHƯƠNG PHÁP DÙNG DỤNG CỤ TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ  7

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết Tiểu luận Lịch sử 7

 
  Filesize 72.51 KB Download 1219

SKKN Lịch sử 7: GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY HỌC

SKKN Lịch sử 7: GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY HỌC

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết Tiểu luận Lịch sử 7

 
  Filesize 102.8 KB Download 1435

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...