Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN Lịch sử Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 6

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 6

Được đăng ngày Thứ ba, 09 Tháng 4 2019 21:22
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 6

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt và dùng để tham khảo

Files:

SKKN Lịch sử 6: SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LỊCH SỬ 6.

SKKN Lịch sử 6: SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LỊCH SỬ 6.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6

 
  Filesize 79.45 KB Download 2674

SKKN Lịch sử 6: “ PHỐI HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VỚI SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 6 ”

SKKN Lịch sử 6: PHỐI  HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP  VỚI  SỬ DỤNG  BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 6 ”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6 

 
  Filesize 343.96 KB Download 2066

SKKN Lịch sử 6: Kinh nghiệm dạy về các thành tựu văn hóa trong khóa trình lịch sử lớp 6"

SKKN Lịch sử 6: Kinh nghiệm dạy về các thành tựu văn hóa trong khóa trình lịch sử lớp 6"

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6 

 
  Filesize 179.66 KB Download 1479

SKKN Lịch sử 6: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ

SKKN Lịch sử 6: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6 

 
  Filesize 38.53 KB Download 1321

SKKN Lịch sử 6: RÈN HỌC SINH CÁC THAO TÁC TRONG VIỆC SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, LƯỢC ĐỒ TRỐNG

SKKN Lịch sử 6: RÈN HỌC SINH CÁC THAO TÁC TRONG VIỆC SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, LƯỢC ĐỒ TRỐNG

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6 

 
  Filesize 521.68 KB Download 1610

SKKN Lịch sử 6: Trò chơi học tập lich sử

SKKN Lịch sử 6: Trò chơi học tập lich sử

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6 : �0'@�P�ng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6

 
  Filesize 303.5 KB Download 1131

SKKN Lịch sử 6: “PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ QUA KÊNH HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 6”

SKKN Lịch sử 6: “PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ QUA KÊNH HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 6

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6 <�1 sP�X3�-spacerun:yes'>  BÀY  MIỆNG  TRONG  DẠY  HOC LỊCH  SỬ  LỚP 6  Ở  TRƯỜNG THCS Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6

 
  Filesize 170.17 KB Download 1410

SKKN Lịch sử 6: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY MIỆNG TRONG DẠY HOC LỊCH SỬ LỚP 6 Ở TRƯỜNG THCS

SKKN Lịch sử 6: SỬ  DỤNG  PHƯƠNG  PHÁP  TRÌNH  BÀY  MIỆNG  TRONG  DẠY  HOC LỊCH  SỬ  LỚP 6  Ở  TRƯỜNG THCS

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6

 
  Filesize 98.39 KB Download 932

SKKN Lịch sử 6: “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở BỘ MÔN LỊCH SỬ 6 ”

SKKN Lịch sử 6:  “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở BỘ MÔN LỊCH SỬ 6 ”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6

 
  Filesize 147.68 KB Download 1157

SKKN Lịch sử 6: “SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIỜ LỊCH SỬ”

SKKN Lịch sử 6: “SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIỜ LỊCH SỬ”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6

 
  Filesize 48.84 KB Download 1065

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...