Thứ 418072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Sinh THPT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11, 12 - Phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11, 12 - Phần 3

Được đăng ngày Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 19:59
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11, 12 - Phần 3

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 11, Viết đề tài NCKHSPUD sinh 11...

 

STT Tên sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11, 12 Tải về
1

SKKN Sinh 11, NCKHSPUD sinh 11: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP KIẾN THỨC VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀO NỘI DUNG SINH 11

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 11, Viết đề tài NCKHSPUD sinh 11...

Tải SKKN

2

SKKN Sinh 11, NCKHSPUD sinh 11: SỬ DỤNG CÂU HỎI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 11, Viết đề tài NCKHSPUD sinh 11...

Tải SKKN

3

SKKN Sinh 12, NCKHSPUD sinh 12: Câu lạc bộ các bạn trẻ yêu thích sinh học lớp 10B-->12

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, Viết đề tài NCKHSPUD sinh 12...

Tải SKKN

4

SKKN Sinh 12, NCKHSPUD sinh 12: “ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỐ KIỂU GEN TỐI ĐA TRONG QUẦN THỂ ĐỐI VỚI GEN TRÊN NST THƯỜNG VÀ GEN TRÊN NST GIỚI TÍNH “.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, Viết đề tài NCKHSPUD sinh 12...

Tải SKKN

5

SKKN Sinh 12, NCKHSPUD sinh 12: SỬ DỤNG KIẾN THỨC PRÔTÊIN VÀ ENZIM ĐỂ GIẢI THÍCH CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA QUY LUẬT  TƯƠNG TÁC GEN

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, Viết đề tài NCKHSPUD sinh 12...

Tải SKKN

6 SKKN sinh học, SKKN sinh 12, NCKHSPUD sinh 12, NCKHSPUD sinh học  

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...