Thứ 418072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Sinh THPT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 6

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 6

Được đăng ngày Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 20:00
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 6

 

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

 

STT Tên sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 Tải về
  SKKN sinh học, SKKN sinh học 12, NCKHSPUD sinh học, NCKHSPUD sinh học 12,  

10

 

SKKN sinh 12. NCKHSPUD sinh 12: Phương pháp khai thác và sử dụng kênh hình trong dạy học sinh học và một số hình ảnh, sơ đồ trong chương di truyền - biến dị

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Tải SKKN

11

SKKN sinh 12. NCKHSPUD sinh 12: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY SINH HỌC 12 THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VỀ QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP”. 

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Tải SKKN

12

SKKN sinh 12. NCKHSPUD sinh 12: SỬ DỤNG CÂU HỎI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Tải SKKN

13

SKKN sinh 12. NCKHSPUD sinh 12: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT TRONG NÔNG NGHIỆP”

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Tải SKKN

14

SKKN sinh 12. NCKHSPUD sinh 12: Nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 12 bằng sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy

 Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Tải SKKN

15

SKKN sinh 12. NCKHSPUD sinh 12: Thiết kế và sử dụng BGĐT Sinh học 12 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

 

Tải SKKN

16

SKKN sinh 12. NCKHSPUD sinh 12: Một số phương pháp giải câu hỏi và bài tập Tiến hóa Sinh học 12 – THPT

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Tải SKKN

17

SKKN sinh 12. NCKHSPUD sinh 12: Xây dựng và sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào một số bài thuộc về một số bài trong chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền trong sách Sinh học 12 và đưa vào giảng dạy các bài này bằng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề.

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

 

Tải SKKN

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...