Thứ 418072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Sinh THPT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 3

Được đăng ngày Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 19:59
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 3

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

 

STT Tên sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 Tải về
1

SKKN sinh 12. NCKHSPUD sinh 12: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÌM HIỂU VÀ VẬN DỤNG BÀI 21 - SINH HỌC 12 NÂNG CAO

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Tải SKKN

2

SKKN sinh 12. NCKHSPUD sinh 12: PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH KHI GIẢNG DẠY MỤC QUAN HỆ KHÁC LOÀI TRONG BÀI MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI.

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Tải SKKN

3

SKKN sinh 12. NCKHSPUD sinh 12: Phương pháp giải bài tập về liên kết gen và hoán vị gen

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Tải SKKN

4

SKKN sinh 12. NCKHSPUD sinh 12: MỘT VÀI TRAO ĐỔI KHI DẠY BÀI ‘‘CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ” (tiết 2) ĐỂ NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Tải SKKN

5

SKKN sinh 12. NCKHSPUD sinh 12: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CÁC  QUY LUẬT DI TRUYỀN CỦA MENĐEN SINH HỌC 12

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Tải SKKN

  SKKN sinh học, SKKN sinh học 12, NCKHSPUD sinh học, NCKHSPUD sinh học 12,  

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...