thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Sinh THPT Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT Phần 10

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT Phần 10

Được đăng ngày Thứ ba, 04 Tháng 10 2016 08:20
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT Phần 10

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học THPT. 

 

Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT(SKKN Sinh học THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học THPT (NCKHSPUD Sinh học THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Sinh học THPT, Nghiên cứu tự học môn Sinh học, Viết Tiểu luận Sinh học (Tiểu luận Sinh học ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Sinh học . ...

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

(Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Sinh học in luôn, đề tài NCKHSPUD Sinh học in được luôn ... )

Danh mục, Sinh học, SKKN Sinh học, NCKHSPUD Sinh học

STT Tên SKKN Sinh học THPT Tải về
1 SKKN Sinh học 12 THPT: Sử dụng phiếu học tập để giảng dạy một số bài sinh học 11 nhằm nâng cao hiệu quả giờ lên lớp

Tải về

2 SKKN Sinh học THPT: Sử dụng phương pháp dạy học nhóm góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong giờ sinh học

Tải về

3 SKKN Sinh học 11 THPT: Nâng cao kết quả học tập các bài học về tuần hoàn và cân bằng nội môi thuộc phần chuyển hóa vật chất và năng lượng (sinh học 11 thpt) thông qua việc sử dụng công cụ trực tuyến www.proprofs.com

Tải về

4

SKKN Sinh học 12 THPT: Sử dụng BĐTD trong dạy bài mới ở một số bài thuộc chương 1-Cơ chế di truyền và biến dị (Sinh học 12 nhằm nâng cao hứng thú và chất lượng học môn Sinh học

 

Tải về

5 SKKN Sinh học 11 THPT: Xây dựng bảng trò chơi ô chữ tạo hứng thú học tập và hoàn thiện kiến thức chương IV sinh học 11 (cơ bản) cho học sinh

Tải về

Còn nữa

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...