Thứ 418072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH SKKN THPT SKKN Sinh học THPT Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC (DTQT)

Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC (DTQT)

Được đăng ngày Thứ sáu, 19 Tháng 8 2016 23:50
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả: Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC

Chuyên đề: Di truyền quần thể

Mã tài liệu: 120405


Nội dung                                                                                                                    Trang

A. MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ.................................................................. 1

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ....................................................................  2

C. TRẮC NGHIỆM ................................................................................................  3

D. ĐÁP ÁN ..............................................................................................................  6

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...