Thứ 418072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Sinh học THPT SKKN môn Sinh học THPT

SKKN môn Sinh học THPT

Được đăng ngày Thứ hai, 19 Tháng 9 2016 21:34
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Sinh học  lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

 

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT

STT

 Tên đề tài

 Tải về

1204001

SKKN: ỨNG DỤNG TOÁN XÁC SUẤT ĐỂ GIẢI THÍCH VÀ GIẢI BÀI TẬP QUI LUẬT DI TRUYỀN MENĐEN, DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Download 

1204002

SKKN: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN MENĐEN

Download 

1204003

SKKN: GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN TUỔI VỊ THÀNH NIÊN CHO NỮ SINH THPT

Download 

1204004

SKKN: KẾT HỢP HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN VÀ THẢO LUẬN NHÓM TRONG MỘT TIẾT DẠY HỌC SINH HỌC 

 Download

1204005

SKKN: NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC CHO HỌC SINH BẰNG VIỆC TỔ CHỨC TỐT CÁC KHÂU TRONG NHỮNG BÀI THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM

Download 

1204006

SKKN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM SINH HỌC THPT ÁP DỤNG TRONG DẠY HỌC SINH HỌC ĐỂ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI MÔN SINH HỌC

 

Download 

1204006a

SKKN: SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC THPT 

 Download

1204007

SKKN: VẬN DỤNG TOÁN XÁC SUẤT VÀ TỔ HỢP VÀO VIỆC TÍNH SỐ LOẠI KIỂU GEN TRONG QUẦN THỂ GIAO PHỐI

 Download

1204008

SKKN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN SINH HỌC 12 BÁM SÁT YÊU CẦU CỦA CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG

 Download

1204009

SKKN: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH QUA QUA GIỜ HỌC BỘ MÔN SINH HỌC 

 Download

1204010

SKKN: SỬ DỤNG HIỆU QUẢ KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỂ DẠY HỌC TÍCH CỰC “CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ” - SINH HỌC 12 

 Download

1204011

SKKN: PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC KHỐI 12 THPT

 Download

1204012

SKKN: ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHÉP XÁC SUẤT TRONG GIẢI TOÁN SINH HỌC PHỔ THÔNG

 Download

1204013

SKKN: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH TỶ LỆ PHÂN LY KIỂU GEN, KIỂU HÌNH TRONG CÁC BÀI TOÁN QUY LUẬT DI TRUYỀN CÓ XẢY RA HOÁN VỊ GEN ĐỐI VỚI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN

 Download

1204014

SKKN: KẾT HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHI GIẢNG DẠY VỀ CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA SINH VẬT - PHẦN SINH THÁI HỌC - SINH HỌC LỚP 12 

 Download

1204015

NCKHUD: SƯU TẦM, CHỈNH SỬA CÁC TƯ LIỆU DẠY HỌC KĨ THUẬT SỐ ĐỂ ÁP DỤNG VÀO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 

 Download

 

   

STT

 Tên đề tài

Tải về

1104001

SKKN: TỔ CHỨC CHO HỌC SINH KHAI THÁC THÔNG TIN TỪ KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC 11 NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI MÔN SINH HỌC

Download

1104002

SKKN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM SINH HỌC THPT ÁP DỤNG TRONG DẠY HỌC SINH HỌC ĐỂ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI MÔN SINH HỌC

Download

1104003

SKKN: NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC CHO HỌC SINH BẰNG VIỆC TỔ CHỨC TỐT CÁC KHÂU TRONG NHỮNG BÀI THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM

Download

1104004

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY MỘT SỐ BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC 11 BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC

Download

1104005

SKKN: DẠY HỌC LỒNG GHÉP KIẾN THỨC GIÁO DỤC GIỚI TÍNH, SKSS, HIV/AIDS VÀO “BÀI 47: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT; MỤC II: SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI” - SINH HỌC 11 CƠ BẢN

Download

1104006

SKKN: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC “ CHƯƠNG III: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN VÀ CHƯƠNG IV: SINH SẢN” – SINH HỌC 11 THPT

Download

1104007

SKKN: SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC THPT 

Download

1104008

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG HIỆU QUẢ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC THPT

Download

1104009

SKKN: SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM NHẰM TĂNG CƯỜNG TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC “CHƯƠNG SINH SẢN SINH HỌC 11 – BAN CƠ BẢN”  

Download

1104010

NCKHSPUD: DẠY HỌC TÍCH CỰC CÁC BÀI HỌC VỀ TUẦN HOÀN VÀ CÂN BẰNG NỘI MÔI TRONG PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (SINH HỌC 11 THPT) THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN WWW.PROPROFS.COM.

Download

1104011

SKKN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÂU HỎI TNKQ (MCQ) TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ PHẦN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT – SINH HỌC 11 THPT

Download

1104012

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO  HỌC SINH, ÁP DỤNG KHI DẠY “CHƯƠNG II: CẢM ỨNG” – SINH HỌC 11

Download

1104013

SKKN: HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC – XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NGẮN PHẦN CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT – SINH HỌC 11

Download

1104014

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC LỚP 11 THPT

Download

1104015

SKKN: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Download

1104016

SKKN: THIẾT KẾ BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC 11 TRONG ĐIỀU KIỆN TRANG THIẾT BỊ CHƯA ĐỦ THEO SGK

Download

1104017

SKKN: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BỘ T­Ư LIỆU (TRANH, ẢNH, VIDEO) HỖ TRỢ DẠY HỌC TÍCH CỰC “PHẦN B. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT” - SH 11

Download

1104018

SKKN: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC “CHƯƠNG III: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN” - SINH HỌC 11 THPT 

 Download

1104019

SKKN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC PHẦN “CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT” - SINH HỌC 11

Download

STT

 Tên đề tài

Tải về

1004001

SKKN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY THỰC HÀNH SINH HỌC 10 THPT 

Download 

1004002

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC CÂU HỎI TỰ LUẬN NGẮN ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN

Download 

1004003

SKKN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY SINH HỌC 10 THPT 

 Download

1004004

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC THÔNG QUA TÍNH THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC 10

 Download

1004005

NCKHSPUP: XÂY DỰNG CÂU HỎI TNKQ CHƯƠNG I VÀ CHƯƠNG II PHẦN “SINH HỌC TẾ BÀO” -  SINH HỌC 10 THPT

Download

1004006

SKKN: SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUA CÁC TỆP CÓ ĐỊNH DẠNG FLASH VÀ VIDEO CLIP TRONG HOẠT ĐỘNG NHÓM ĐỂ DẠY KIẾN THỨC MÔN SINH HỌC 10

Download

1004007

SKKN: SO SÁNH HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU BÀI MỚI SO VỚI VIỆC KHÔNG NGHIÊN CỨU BÀI MỚI TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP

Download

1004008

SKKN: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC BÀI: “QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT – SINH HỌC 10” CHO HỌC SINH

Download

1004009

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO - SINH HỌC LỚP 10

Download

1004010

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI “CÁC CHẤT HỮU CƠ: AXIT NUCLÊIC - SINH HỌC 10” BẰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ POWER POINT

Download

1004011

SKKN: PHÂN TÍCH NỘI DUNG – THIẾT KẾ BÀI GIẢNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BÀI 7 – 8: SINH HỌC TẾ BÀO (SINH HỌC 10)

Download

(Còn nữa ...)

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...