Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

SKKN Sinh học: Tổ chức học sinh khai thác thông tin từ kênh hình trong sách giáo khoa Sinh học 11

Được đăng ngày Thứ năm, 25 Tháng 8 2016 21:10
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả chung

Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 11.

Tên SKKN:  Tổ chức học sinh khai thác thông tin từ kênh hình trong sách giáo khoa Sinh học 11

Số trang: 15

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1104001

Hướng dẫn tải tài liệu về máy tính của bạn


 Mô tả:

Kênh hình trong sách giáo khoa có thể chia thành 5 loại: loại cung cấp thông tin, loại minh họa cho văn bản, loại bổ sung thông tin cho văn bản, loại thực hành thí nghiệm, loại để luyện tập và kiểm tra kết quả học tập của học sinh. Do vậy việc hình thành, phát triển kỹ năng và việc tổ chức cho học sinh khai thác thông tin từ kênh hình trong sách giáo khoa Sinh học là một nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết để nâng cao chất lượng học tập bộ môn Sinh học nói riêng và cả quá trình học tập nói chung.

Sinh học 11 tập trung đi sâu vào một lĩnh vực tương đối khó nhưng lý thú của Sinh học đó là Sinh học cơ thể thực vật và động vật với 4 nội dung chính: Chuyển hoá vật chất và năng lượng; cảm ứng; sinh trưởng và phát triển; sinh sản. Vì vậy kiến thức chủ yếu là các kiến thức về các quá trình sinh học cơ bản ở cơ thể động vật và thực vật. Bên cạnh những thông tin được đưa ra dưới dạng văn bản thì hiện nay số lượng tranh ảnh, hình vẽ chiếm một dung lượng khá lớn và đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc lĩnh hội tri thức của học sinh. 


 Hướng dẫn tải tài liệu về máy tính của bạn

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...