Thứ 418072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Sinh THPT Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 10 - Phần 3

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 10 - Phần 3

Được đăng ngày Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 19:58
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 10 - Phần 3

Định dạng: word

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 10, Viết đề tài NCKHSPUD sinh học lớp 10 ....

 

STT

Tên sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 10

Tải về

1

SKKN SInh học 10, NCKHSPUD Sinh học 10: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY THỰC HÀNH “QUAN SÁT MỘT SỐ VI SINH VẬT” SINH HỌC 10 - BAN CƠ BẢN Ở TRƯỜNG THPT

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 10, Viết đề tài NCKHSPUD sinh học lớp 10 ....

Tải SKKN
2

SKKN SInh học 10, NCKHSPUD Sinh học 10: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO ( SINH HỌC 10)

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 10, Viết đề tài NCKHSPUD sinh học lớp 10 ....

Tải SKKN
3

SKKN SInh học 10, NCKHSPUD Sinh học 10: “PHÂN TÍCH NỘI DUNG – THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHẰM MỤC ĐÍCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ GIỜ LÊN LỚP” - SINH HỌC 10 Cơ BảN.

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 10, Viết đề tài NCKHSPUD sinh học lớp 10 ....

Tải SKKN
4

SKKN SInh học 10, NCKHSPUD Sinh học 10: PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG III "CON NGƯỜI DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG"

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 10, Viết đề tài NCKHSPUD sinh học lớp 10 ....

Tải SKKN
5

SKKN SInh học 10, NCKHSPUD Sinh học 10: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU BẰNG CÁCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH VIẾT TIỂU LUẬN TRONG  DẠY HỌC PHẦN CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở LỚP 10 CHUYÊN SINH

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 10, Viết đề tài NCKHSPUD sinh học lớp 10 ....

Tải SKKN
  SKKN sinh học, SKKN sinh học 10, NCKHSPUD sinh học, NCKHSPUD sinh học 10  

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...