thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Tiếng Anh THPT Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT Phần 14

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT Phần 14

Được đăng ngày Thứ tư, 05 Tháng 10 2016 12:56
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT Phần 14

 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT và các đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh THPT.

 

Các Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT(SKKN Tiếng Anh THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh THPT (NCKHSPUD Tiếng Anh THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Tiếng Anh THPT, Nghiên cứu tự học Tiếng Anh , Viết Tiểu luận Tiếng Anh (Tiểu luận Tiếng Anh) hoặc tham khảo dạy và học tốt Tiếng Anh . ...

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Tiếng Anh in luôn, đề tài NCKHSPUDTiếng Anh in được luôn ... )

Danh mục, Tiếng Anh, SKKN Tiếng Anh , NCKHSPUD Tiếng Anh

STT Tên SKKN Tiếng Anh THPT Tải về
1

SKKN Tiếng Anh THPT [HOT]: NÂNG CAO HIỆU QUẢ  TRONG TIẾT  DẠY LANGUAGE FOCUS

 

Tải về

2 SKKN Tiếng Anh THPT [HOT]: GIÚP HỌC SINH  HIỂU VÀ ÁP DỤNG ĐƯỢC KIẾN THỨC NGÔN NGỮ  THÔNG QUA  DẠY LANGUAGE FOCUS BẰNG GIAO TIẾP

Tải về

3

SKKN Tiếng Anh THPT [HOT]Đổi mới phương pháp dạy nghe môn tiếmg Anh bậc T.H.PT...

 

Tải về

4

SKKN Tiếng Anh THPT [HOT]:Nâng cao chất lượng bài viết tiếng anh  qua việc hướng dẫn học sinh miêu tả biểu đồ

 

Tải về

5 SKKN Tiếng Anh 10 THPT [HOT]: CÁCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ CÁC TRÒ CHƠI TRONG GIỜ  TIẾNG ANH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tải về

 

Còn nữa

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...