thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Tiếng Anh THPT Tuyển tập SKKN Tiếng Anh 12 và Đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh 12 (Phần I)

Tuyển tập SKKN Tiếng Anh 12 và Đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh 12 (Phần I)

Được đăng ngày Thứ năm, 08 Tháng 9 2016 17:14
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 12 - THPT

Phạm vi: Tiếng Anh lớp 12

Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 12 – THPT, Viết Tiểu luận PPGD Tiếng Anh 12 THPT, Học Tiếng Anh 12 ,…

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

Files:

MỘT SỐ CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CLASSROOM ENGLISH TRONG GIỜ DẠY TIẾNG ANH Version:Tiếng Anh 12

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 12 - THPT

Phạm vi: Tiếng Anh lớp 12

Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 12 – THPT, Viết Tiểu luận PPGD Tiếng Anh 12 THPT, Học Tiếng Anh 12 ,…

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

 
License Bản tin tư vấn  Language English System  SKKN Filesize 119.06 KB Download 487

ỨNG DỤNG “ MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC” VÀO BƯỚC LUYỆN TẬP NGÔN NGỮ CỦA TIẾT LANGUAGE FOCUS NHẰM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH Version:Tiếng Anh 12

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 12 - THPT

Phạm vi: Tiếng Anh lớp 12

Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 12 – THPT, Viết Tiểu luận PPGD Tiếng Anh 12 THPT, Học Tiếng Anh 12 ,…

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

 

 
License Bản tin tư vấn  Language English System  SKKN Filesize 2.81 MB Download 694

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TỪ VỰNG TIẾNG ANH Version:Tiếng Anh 12

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 12 - THPT

Phạm vi: Tiếng Anh lớp 12

Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 12 – THPT, Viết Tiểu luận PPGD Tiếng Anh 12 THPT, Học Tiếng Anh 12 ,…

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

 
License Bản tin tư vấn  Language English System  SKKN Filesize 129.13 KB Download 448

MỘT SỐ THỦ THUẬT SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG DẠY - HỌC TIẾNG ANH Version:Tiếng Anh 11

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 12 - THPT

Phạm vi: Tiếng Anh lớp 12

Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 12 – THPT, Viết Tiểu luận PPGD Tiếng Anh 12 THPT, Học Tiếng Anh 12 ,…

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

 
License Bản tin tư vấn  Language English System  SKKN Filesize 870.1 KB Download 438

Link dự phòng

DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 12 (PHẦN I)


Tên SKKN – Đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh 12
Tải về
Tải về

7298
MỘT SỐ THỦ THUẬT SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ  TRONG DẠY - HỌC TIẾNG ANH
Tải về
7299
MỘT SỐ CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CLASSROOM ENGLISH TRONG GIỜ DẠY TIẾNG ANH
Tải về

7300
ỨNG DỤNG “ MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC” VÀO BƯỚC LUYỆN TẬP NGÔN NGỮ CỦA TIẾT LANGUAGE FOCUS NHẰM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH
Tải về
7301
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHO CÁC LỚP TẠI TRUNG TÂM GDTX
Tải về

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...