thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH SKKN THPT SKKN Ngoại ngữ THPT SKKN Tiếng Anh: Some useful teaching ethods

SKKN Tiếng Anh: Some useful teaching ethods

Được đăng ngày Thứ năm, 08 Tháng 9 2016 22:18
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh-THPT

Tên SKKN:  Some useful teaching ethods

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208015


Mô tả

I.  Introduction

II. Development

        1. The Grammar- Translation Method

        2. The Direct Method

        3. Audiolingual Method

        4. Community Language Learning

        5. Communicative Language Teaching.

III. Conclusion

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...