thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Tiếng Anh THPT Kho Sáng Kiến kinh nghiệm Tiếng Anh lớp 11 hoặc đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Anh lớp 11

Kho Sáng Kiến kinh nghiệm Tiếng Anh lớp 11 hoặc đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Anh lớp 11

Được đăng ngày Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 22:41
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 11 - THPT

Phạm vi: Tiếng Anh lớp 11

Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 11 – THPT, Viết Tiểu luận PPGD Tiếng Anh 11 THPT, Học Tiếng Anh 11 ,…

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

 

Files:

HOW TO IMPROVE YOUR USE OF ENGLISH GRAMMAR Version:Tiếng Anh 11

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 11 - THPT

Phạm vi: Tiếng Anh lớp 11

Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 11 – THPT, Viết Tiểu luận PPGD Tiếng Anh 11 THPT, Học Tiếng Anh 11 ,…

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

 
License Bản tin tư vấn  Language English System  SKKN Filesize 167.95 KB Download 579

AN INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TO GROUP WORK AND PAIR WORK. Version:Tiếng Anh 11

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 11 - THPT

Phạm vi: Tiếng Anh lớp 11

Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 11 – THPT, Viết Tiểu luận PPGD Tiếng Anh 11 THPT, Học Tiếng Anh 11 ,…

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

 
License Bản tin tư vấn  Language English System  SKKN Filesize 130.6 KB Download 462

MOTIVATING STUDENTS TO PRACTICE LISTENING SKILL THROUGH ENGLISH SONGS TO DECREASE STUDENTS’ TENSE WHILE LISTENING, MAKE THEM FEEL MORE INTERESTED IN LISTENING AND ENRICH THEIR VOCABULARY. Version:Tiếng Anh 11

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 11 - THPT

Phạm vi: Tiếng Anh lớp 11

Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 11 – THPT, Viết Tiểu luận PPGD Tiếng Anh 11 THPT, Học Tiếng Anh 11 ,…

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

 

 
License Bản tin tư vấn  Language English System  SKKN Filesize 215.15 KB Download 445

MỘT SỐ CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CLASSROOM ENGLISH TRONG GIỜ DẠY TIẾNG ANH Version:Tiếng Anh 10

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT

Phạm vi: Tiếng Anh lớp 10

Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT

 
License Bản tin tư vấn  Language English System  SKKN Filesize 332 KB Download 990

MỘT SỐ CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CLASSROOM ENGLISH TRONG GIỜ DẠY TIẾNG ANH Version:Tiếng Anh 11

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 11 - THPT

Phạm vi: Tiếng Anh lớp 11

Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 11 – THPT, Viết Tiểu luận PPGD Tiếng Anh 11 THPT, Học Tiếng Anh 11 ,…

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

 
License Bản tin tư vấn  Language English System  SKKN Filesize 119.03 KB Download 381

Link dự phòng

DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11(PHẦN II)


Tên SKKN, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 11
Tải về
Tải về
1
MỘT SỐ CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CLASSROOM ENGLISH TRONG GIỜ DẠY TIẾNG ANH
Tải về
2
AN INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TO GROUP WORK AND PAIR WORK.
Tải về
3
HOW TO IMPROVE YOUR USE OF ENGLISH GRAMMAR
Tải về
4
MOTIVATING STUDENTS TO PRACTICE LISTENING SKILL  THROUGH ENGLISH SONGS TO DECREASE STUDENTS’ TENSE WHILE LISTENING, MAKE THEM FEEL MORE INTERESTED IN LISTENING  AND ENRICH THEIR VOCABULARY.
 
Tải về

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...