Thứ 319062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Mầm non Sáng kiến kinh nghiệm mầm non và đề tài NCKHSP mầm non HAY (Phần VI)

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non và đề tài NCKHSP mầm non HAY (Phần VI)

Được đăng ngày Thứ tư, 02 Tháng 8 2017 08:03
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập 1001 Sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSP mầm non

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hay mầm non.

Các SKKN mầm non đều ở dạng word có thể chỉnh sửa.

 

1001 Sáng kiến kinh nghiệm mầm non có đầy đủ các SKKN về cấp học mầm non: SKKN lớp cháo, SKKN lớp bột, SKKN lớp chồi, SKKN lớp mầm, SKKN lớp cơm nát, SKKN trẻ 6-18 tháng tuổi, SKKN trẻ 2-3 tuổi, SKKN trẻ 3-4 tuổi, SKKN trẻ 5 tuổi phân chia nhiều thể loại như: SKKN trò chơi, SKKN âm nhạc mầm non, SKKN làm quen chữ ..... Các SKKN mầm non được áp dụng trong các trường mầm non và đều được xếp loại A hoặc B. Điều này cho thấy, những SKKN mầm non này có thể tham khảo để nuôi dạy trẻ.

Áp dụng: SKKN mầm non được dùng cho bố mẹ tham khảo để dạy bé giống giáo viên mầm non.SKKN mầm non dùng cho giáo viên mầm non tham khảo để học tập kinh nghiệm đồng nghiệp hoặc in viết tiểu luận, chuyên đề dạy trẻ mầm non

 

Files:

SKKN mầm non:ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ MẪU GIÁO Version:Mầm non

SKKN mầm non:ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ MẪU GIÁO

(Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 329.6 KB Download 636

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ 5-6 TUỔI THÔNG QUA CÁC THỜI DIỂM SINH HOẠT NGÀY Version:Mầm non

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ 5-6 TUỔI THÔNG QUA CÁC THỜI DIỂM SINH HOẠT NGÀY

(Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 185.5 KB Download 604

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ NHÀ TRẺ 25-36 THÁNG TUỔI THỤNG QUA TIẾT DẠY NHẬN BIẾT TẬP NÓI Version:Mầm non

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ NHÀ TRẺ 25-36 THÁNG TUỔI THỤNG QUA TIẾT DẠY NHẬN BIẾT TẬP NÓI

(Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 116.62 KB Download 1209

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN SỬA LỖI PHÁT ÂM LỆCH CHUẨN PHỤ ÂM ĐẦU L/N Version:Mầm non

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN SỬA LỖI PHÁT ÂM LỆCH CHUẨN PHỤ ÂM ĐẦU L/N

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 275.57 KB Download 485

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC XÂY DỰNG GIÁO ÁN DIỆN TỬ DẠY TRẺ Ở LỨA TUỔI MẦM NON Version:Mầm non

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC XÂY DỰNG GIÁO ÁN DIỆN TỬ DẠY TRẺ Ở LỨA TUỔI MẦM NON

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 96.29 KB Download 537

SKKN mầm non:ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ 4 -5 TUỔI Version:Mầm non

SKKN mầm non:ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ 4 -5 TUỔI

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 45.25 KB Download 508

SKKN mầm non:TỔ CHỨC NGÀY HỘI DÂN GIAN HOẠT ĐỘNG MỚI TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA Version:Mầm non

SKKN mầm non:TỔ CHỨC NGÀY HỘI DÂN GIAN HOẠT ĐỘNG MỚI TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA

SKKN mầm non:“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”. TẠI TRƯỜNG MẦM NON.

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 41.47 KB Download 516

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY TRẺ 4 - 5 TUỔI LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC SÁNG TẠO CỦA TRẺ TẠI LỚP B1 TRƯỜNG MẦM NON THANH MAI NĂM HỌC 2011 – 2012 Version:Mầm non

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY TRẺ 4 - 5 TUỔI LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC SÁNG TẠO CỦA TRẺ TẠI LỚP B1 TRƯỜNG MẦM NON THANH MAI  NĂM HỌC 2011 – 2012

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 165.36 KB Download 577

SKKN mầm non:LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ TẠO HÌNH: DÁN TRANH TẶNG CÔ NGÀY 20-11 Version:Mầm non

SKKN mầm non:LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ TẠO HÌNH: DÁN TRANH TẶNG CÔ NGÀY 20-11

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 186.03 KB Download 446

SKKN mầm non:ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TRẺ MẪU GIÁO Version:Mầm non

SKKN mầm non:ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TRẺ MẪU GIÁO

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 132.88 KB Download 561

SKKN mầm non:GIÚP TRẺ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ THÔNG QUA GIÁO DỤC ÂM NHẠC Version:Mầm non

SKKN mầm non:GIÚP TRẺ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ THÔNG QUA GIÁO DỤC ÂM NHẠC

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 36.92 KB Download 502

SKKN mầm non:DẠY THƠ CHO TRẺ LỨA TUỔI MẪU GIÁO Version:Mầm non

SKKN mầm non:DẠY THƠ CHO TRẺ LỨA TUỔI MẪU GIÁO

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 25.9 KB Download 499

SKKN mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC THÓI QUEN HÀNH VI ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ 5- 6 TUỔI Version:Mầm non

SKKN mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC THÓI QUEN HÀNH VI ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ 5- 6 TUỔI

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 55.39 KB Download 567

SKKN mầm non:TẠO MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TRONG LỚP CHO TRẺ 5 TUỔI HOẠT ĐỘNG MỘT CÁCH TÍCH CỰC Version:Mầm non

SKKN mầm non:TẠO MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TRONG LỚP CHO TRẺ 5 TUỔI HOẠT ĐỘNG MỘT CÁCH TÍCH CỰC

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 78.27 KB Download 488

SKKN mầm non:LÀM ĐỒ CHƠI VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GÓC MỞ KHUYẾN KÍCH TRẺ HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC Version:Mầm non

SKKN mầm non:LÀM ĐỒ CHƠI VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GÓC MỞ KHUYẾN KÍCH TRẺ HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 27.52 KB Download 542

SKKN mầm non:ĐƯA TRẺ VÀO NỀ NẾP Version:Mầm non

SKKN mầm non:ĐƯA TRẺ VÀO NỀ NẾP

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 23.98 KB Download 562

SKKN mầm non:NHỮNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ MẦM NON. Version:Mầm non

SKKN mầm non:NHỮNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ MẦM NON.  

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)     

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 42.71 KB Download 653

SKKN mầm non:MỘT SỐ KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CNTT TRONG TRƯỜNG MẦM NON Version:Mầm non

SKKN mầm non:MỘT SỐ KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CNTT TRONG TRƯỜNG MẦM NON

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)                                

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 131.1 KB Download 431

SKKN mầm non:PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN Version:Mầm non

SKKN mầm non:PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN

(Lĩnh vực Sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 30.41 KB Download 564

 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...