Thứ 319062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Mầm non KHO Sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSP mầm non (Phần VIII)

KHO Sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSP mầm non (Phần VIII)

Được đăng ngày Thứ tư, 02 Tháng 8 2017 08:23
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập 1001 Sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSP mầm non

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hay mầm non. Các SKKN mầm non đều ở dạng word có thể chỉnh sửa.

 

1001 Sáng kiến kinh nghiệm mầm non có đầy đủ các SKKN về cấp học mầm non: SKKN lớp cháo, SKKN lớp bột, SKKN lớp chồi, SKKN lớp mầm, SKKN lớp cơm nát, SKKN trẻ 6-18 tháng tuổi, SKKN trẻ 2-3 tuổi, SKKN trẻ 3-4 tuổi, SKKN trẻ 5 tuổi phân chia nhiều thể loại như: SKKN trò chơi, SKKN âm nhạc mầm non, SKKN làm quen chữ ..... Các SKKN mầm non được áp dụng trong các trường mầm non và đều được xếp loại A hoặc B. Điều này cho thấy, những SKKN mầm non này có thể tham khảo để nuôi dạy trẻ.

Áp dụng: SKKN mầm non được dùng cho bố mẹ tham khảo để dạy bé giống giáo viên mầm non.SKKN mầm non dùng cho giáo viên mầm non tham khảo để học tập kinh nghiệm đồng nghiệp hoặc in viết tiểu luận, chuyên đề dạy trẻ mầm non

 

Files:

SKKN mầm non:GIÚP TRẺ LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC MỘT CÁCH TỐT NHẤT Version:Mầm non

SKKN mầm non:GIÚP TRẺ LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC MỘT CÁCH TỐT NHẤT

(Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 167.37 KB Download 674

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN TRẺ 3 - 4 TUỔI PHÁT TRIỂN THẨM MỸ QUA HOẠT ĐỘNG NẶN Version:Mầm non

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN TRẺ 3 - 4 TUỔI PHÁT TRIỂN THẨM MỸ QUA HOẠT ĐỘNG NẶN

(Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 237.6 KB Download 732

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 25-36 THÁNG TUỔI NÓI ĐÚNG NGỮ PHÁP, NÓI MẠCH LẠC Version:Mầm non

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 25-36 THÁNG TUỔI NÓI ĐÚNG NGỮ PHÁP, NÓI MẠCH LẠC

(Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 213.03 KB Download 650

SKKN mầm non:MỘT VÀI KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN TRẺ HOẠT ĐỘNG GÓC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO Version:Mầm non

SKKN mầm non:MỘT VÀI KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN TRẺ HOẠT ĐỘNG GÓC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

(Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 154.64 KB Download 690

SKKN mầm non:MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 3 - 4 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON Version:Mầm non

SKKN mầm non:MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 3 - 4 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

(Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 180.93 KB Download 754

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI "LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI Version:Mầm non

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI "LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 265.44 KB Download 568

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 24 - 36 THÁNG THÔNG QUA TIẾT KỂ CHUYỆN Version:Mầm non

SKKN mầm non:MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 24 - 36 THÁNG THÔNG QUA TIẾT KỂ CHUYỆN

(Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 142.47 KB Download 683

SKKN mầm non:KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ÂM NHẠC LỨA TUỔI 4-5 TUỐI Version:Mầm non

SKKN mầm non:KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ÂM NHẠC LỨA TUỔI 4-5 TUỐI

(Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 133.08 KB Download 585

SKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC Version:Mầm non

SKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC

(Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm mầm non)

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 117.29 KB Download 524

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...