Thứ 629052020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Hóa THPT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học 12 - Phần II

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học 12 - Phần II

Được đăng ngày Thứ hai, 29 Tháng 8 2016 09:42
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Hóa học lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. 


DANH MỤC SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN HÓA HỌC
 
(TÀI LIỆU ĐÃ QUA KIỂM DUYỆT)

Files:

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Hệ thống bài tập dùng cho dạy học tích cực Hóa 12

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Hệ thống bài tập dùng cho dạy học tích cực Hóa 12

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 278.18 KB Download 650

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Xây dựng hệ thống bài tập dùng cho dạy học tích cực chương Đại cương về kim loại - Hoá học 12 ban KHTN

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Xây dựng hệ thống bài tập dùng cho dạy học tích cực chương Đại cương về kim loại - Hoá học 12 ban KHTN

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 581.06 KB Download 649

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Sáu phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Sáu phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 583.54 KB Download 603

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Áp dụng phương pháp giải SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: nhanh bài tập hóa học để trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Áp dụng phương pháp giải SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: nhanh bài tập hóa học để trả lời câu hỏi  trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 901.19 KB Download 563

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Phát triển kỹ năng giải nhanh bài tập hóa vô cơ từ bài tập tổng quát

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Phát triển kỹ năng giải nhanh bài tập hóa vô cơ từ bài tập tổng quát

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 312.94 KB Download 539

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: DÙNG THÍ NGHIỆM ĐỂ TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ NHẰM GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: DÙNG THÍ NGHIỆM ĐỂ TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ NHẰM GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 833.99 KB Download 744

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: DẠY HỌC HOÁ HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC THÔNG QUA SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: DẠY HỌC HOÁ HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC THÔNG QUA SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 305.9 KB Download 592

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Áp dụng định luật bảo toàn electron vào giải bài tập hoá học THPT

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Áp dụng định luật bảo toàn electron vào giải bài tập hoá học THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 594.61 KB Download 592

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng vào giải bài tập hoá học

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng vào giải bài tập hoá học

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 329.39 KB Download 556

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY THỰC HÀNH MÔN HÓA HỌC GIÚP KHẮC SÂU KIẾN THỨC HÓA HỌC CHO HỌC SINH

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY THỰC HÀNH MÔN HÓA HỌC GIÚP KHẮC SÂU KIẾN THỨC HÓA HỌC CHO HỌC SINH
Áp dụng:
Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 613.95 KB Download 582

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Giải một số bài tập hoá học vô cơ bằng phương trình ion thu gọn

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Giải một số bài tập hoá học vô cơ bằng phương trình ion thu gọn

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 257.6 KB Download 539

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Dạy bài NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION TRONG DUNG DỊCH theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao kết quả học tập môn hóa học của học sinh

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Dạy bài NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION TRONG DUNG DỊCH theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao kết quả học tập môn hóa học của học sinh

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 571.24 KB Download 528

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 THEO HƯỚNG NÂNG CAO SỰ PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 THEO HƯỚNG NÂNG CAO SỰ PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

 
  Filesize 333.08 KB Download 570

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...