thứ 721072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Hóa THPT Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT Phần 10

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT Phần 10

Được đăng ngày Thứ sáu, 30 Tháng 9 2016 08:18
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT Phần 10

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Lịch sử THPT.


Các Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Lịch sử THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT(SKKN Lịch sử THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT (NCKHSPUD Lịch sử THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Lịch sử THPT, Nghiên cứu tự học môn Lịch sử, Viết Tiểu luận Lịch sử (Tiểu luận Lịch sử ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Lịch sử . ...

 

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

(Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Lịch sử in luôn, đề tài NCKHSPUD Lịch sử in được luôn ... )

Danh mục, Lịch sử, SKKN Lịch sử, NCKHSPUD Lịch sử

STT Tên SKKN Lịch sử THPT

Tải về

1 SKKN Lịch sử 11 THPT: Sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ( Từ năm 1858 – cuối thế kỉ XIX ) lớp 11 THPT

Tải về

2 SKKN Lịch sử 12 THPT: Nâng cao kết quả học tập phần lịch sử thế giới lớp 12 thông qua việc khai thác kênh hình trong dạy học

Tải về

3 SKKN Lịch sử 10 THPT: Thiết kế hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập môn lịch sử

Tải về

4 SKKN Lịch sử 11 THPT: Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử

Tải về

5 SKKN Lịch sử THPT: Bài tập thực hành ứng dụng CNTT trong việc học môn lịch sử ở trường THPT

Tải về

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...