thứ 721072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Hóa THPT Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 10 - Phần 3

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 10 - Phần 3

Được đăng ngày Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 20:07
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 10 - Phần 3

Định dạng: word

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN Hóa học lớp 10, Tham khảo viết đề tài NCKHSPUD Lớp 10, Tham khảo học tập môn Hóa lớp 10

 

 

STT Tên sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 10 Tải về
1 SKKN Hóa 10, NCKHSPUD Hóa 10: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ THEO HƯỚNG DẠY  HỌC NÊU VẤN ĐỀ CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH HÓA HỌC 10 CƠ BẢNÁp dụng: Tham khảo viết SKKN Hóa học lớp 10, Tham khảo viết đề tài NCKHSPUD Lớp 10, Tham khảo học tập môn Hóa lớp 10 Tải SKKN
2 SKKN Hóa 10, NCKHSPUD Hóa 10: SỬ DỤNG HẰNG SỐ CÂN BẰNG TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP  HOÁ HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH THPTÁp dụng: Tham khảo viết SKKN Hóa học lớp 10, Tham khảo viết đề tài NCKHSPUD Lớp 10, Tham khảo học tập môn Hóa lớp 10 Tải SKKN
3 SKKN Hóa 10, NCKHSPUD Hóa 10: MỞ RỘNG VÀ ĐÀO SÂU KIẾN THỨC VỀ SỰ ĐIỆN PHÂN  TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPTÁp dụng: Tham khảo viết SKKN Hóa học lớp 10, Tham khảo viết đề tài NCKHSPUD Lớp 10, Tham khảo học tập môn Hóa lớp 10 Tải SKKN
4 SKKN Hóa 10, NCKHSPUD Hóa 10: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CHO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HÓA HỌCÁp dụng: Tham khảo viết SKKN Hóa học lớp 10, Tham khảo viết đề tài NCKHSPUD Lớp 10, Tham khảo học tập môn Hóa lớp 10  Tải SKKN
5 SKKN Hóa 10, NCKHSPUD Hóa 10: Sử dụng thí nghiệm biểu diễn trong dạy học hoá học tích cực và kinh nghiệm để thành công khi thực hiện một số thí nghiệm biểu diễn về clo, oxi, lưu huỳnh.” Áp dụng: Tham khảo viết SKKN Hóa học lớp 10, Tham khảo viết đề tài NCKHSPUD Lớp 10, Tham khảo học tập môn Hóa lớp 10 Tải SKKN
6 SKKN, SKKN Hóa học, NCKHSPUD Hóa học  

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...