thứ 721072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Hóa THPT Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 - Phần 5

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 - Phần 5

Được đăng ngày Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 20:06
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 - Phần 4

Định dạng word

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm môn hóa học lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD môn hóa học lớp 12, Học tập môn Hóa học lớp 12

 

STT Tên sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 Tải về
1 SKKN Hóa học 12, NCKHSPUD Hóa học 12: CÂN BẰNG AXIT – BAZƠ TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm môn hóa học lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD môn hóa học lớp 12, Học tập môn Hóa học lớp 12

Tải SKKN

2 SKKN Hóa học 12, NCKHSPUD Hóa học 12: Xây dựng hệ thống bài tập bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ dùng cho việc việc bồi dưỡng HSGQG

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm môn hóa học lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD môn hóa học lớp 12, Học tập môn Hóa học lớp 12

Tải SKKN

3 SKKN Hóa học 12, NCKHSPUD Hóa học 12:  Xây dựng và tuyển chọn một số bài trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn về tính chất hóa học mà học sinh dễ nhầm trong chương trình trung học phổ thông”..

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm môn hóa học lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD môn hóa học lớp 12, Học tập môn Hóa học lớp 12

Tải SKKN

4 SKKN Hóa học 12, NCKHSPUD Hóa học 12: Áp dụng phương trình ion thu gọn để giải một số bài toán hoá học vô cơ xảy ra trong dung dịch

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm môn hóa học lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD môn hóa học lớp 12, Học tập môn Hóa học lớp 12

Tải SKKN

5 SKKN Hóa học 12, NCKHSPUD Hóa học 12: “VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA  HỌC ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC THPT”

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm môn hóa học lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD môn hóa học lớp 12, Học tập môn Hóa học lớp 12

Tải SKKN

  SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 12, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 12  

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...