thứ 721072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Hóa THPT Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 - Phần 4

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 - Phần 4

Được đăng ngày Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 20:05
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 - Phần 4

Định dạng: word

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm môn hóa học lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD môn hóa học lớp 12, Học tập môn Hóa học lớp 12

 

STT Tên sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 Tải về
  SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 12, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 12  
6 SKKN Hóa học 12, NCKHSPUD Hóa học 12: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC TINH THỂ GIÚP HỌC SINH  LÀM TỐT BÀI TẬP PHẦN HÓA HỌC TINH THỂÁp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm môn hóa học lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD môn hóa học lớp 12, Học tập môn Hóa học lớp 12 Tải SKKN
7 SKKN Hóa học 12, NCKHSPUD Hóa học 12:  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY PHẦN NHIỆT ĐỘNG HỌC  THEO HƯỚNG LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM BÀI HỌCÁp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm môn hóa học lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD môn hóa học lớp 12, Học tập môn Hóa học lớp 12 Tải SKKN
8 SKKN Hóa học 12, NCKHSPUD Hóa học 12: CHUYÊN ĐỀ ĐỘNG HÓA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  CỦA HỌC SINHÁp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm môn hóa học lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD môn hóa học lớp 12, Học tập môn Hóa học lớp 12

 

Tải SKKN
9 SKKN Hóa học 12, NCKHSPUD Hóa học 12:Sử dụng hệ thống bài tập có nhiều cách giải nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh trong dạy học hóa học hữu cơ trường THPT" Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm môn hóa học lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD môn hóa học lớp 12, Học tập môn Hóa học lớp 12 Tải SKKN
10  SKKN Hóa học 12, NCKHSPUD Hóa học 12: “Sử dụng phương pháp đồ thị để giải nhanh một số dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học”Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm môn hóa học lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD môn hóa học lớp 12, Học tập môn Hóa học lớp 12 Tải SKKN

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...