thứ 721072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Hóa THPT Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 11 - Phần 4

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 11 - Phần 4

Được đăng ngày Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 20:06
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 11 - Phần 4

Định dạng word

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 11, Tham khảo học tập môn hóa học

 

STT Tên Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 11 Tải về
  SKKN, SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 11, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 11 Tải về
6 SKKN Hóa học 11, NCKHSPUD Hóa học 11: SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH  XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ  NO ĐƠN CHỨC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 11, Tham khảo học tập môn hóa học

Tải về
7 SKKN Hóa học 11, NCKHSPUD Hóa học 11: “ Vận dụng sáng tạo định luật bảo toàn electron trong việc xây dựng phương pháp giải bài tập liên quan đến phản ứng oxi hóa - khử phần hóa học vô cơ cho học sinh lớp 11 THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 11, Tham khảo học tập môn hóa học

Tải về
8 SKKN Hóa học 11, NCKHSPUD Hóa học 11: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN PHẢN ỨNG CỘNG HIĐROVÀO LIÊN KẾT PI CỦA HĐROCACBON KHÔNG NO

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 11, Tham khảo học tập môn hóa học

Tải về
9 SKKN Hóa học 11, NCKHSPUD Hóa học 11: Sử dụng hiệu quả phương pháp quy đổi trong giải nhanh các bài tập hóa học

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 11, Tham khảo học tập môn hóa học

Tải về
10

 

SKKN Hóa học 11, NCKHSPUD Hóa học 11: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CHO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HÓA HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 11, Tham khảo học tập môn hóa học

Tải về
11 SKKN Hóa học 11, NCKHSPUD Hóa học 11: “Thiết kế giáo án điện tử chương trình hoá học hữu cơ 11 THPT bằng phần mềm MS POWERPOINT”.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 11, Tham khảo học tập môn hóa học

Tải về

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...