thứ 721072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Địa THPT Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 10 THPT (PI)

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 10 THPT (PI)

Được đăng ngày Thứ ba, 13 Tháng 9 2016 15:48
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 10 THPT (PI)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

(Tài liệu dạng nén, giải nén để mờ được tài liệu này)

Files:

SKKN Địa lí 10: Rèn luyện kĩ năng môn Địa lý cho học sinh

SKKN Địa lí 10: Rèn luyện kĩ năng môn Địa lý cho học sinh

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 173.8 KB Download 1115

SKKN Địa lí 10: HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐỊA LÍ 10 CHỦ ĐỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG

SKKN Địa lí 10: HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐỊA LÍ 10 CHỦ ĐỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 344.39 KB Download 969

SKKN Địa lí 10: “Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học Địa lí”

SKKN Địa lí 10: “Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học Địa lí”

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 165.24 KB Download 674

SKKN Địa lí 10: Cặp phạm trù lượng và chất (định tính và định lượng) trong nghiên cứu Địa lí

SKKN Địa lí 10: Cặp phạm trù lượng và chất (định tính và định lượng)  trong nghiên cứu Địa lí

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 86.9 KB Download 398

SKKN Địa lí 10: Sử dụng phương pháp khảo sát, điều tra thực địa ở một số bài học Địa lí tự nhiên khối 10 - GDTX cấp THPT

SKKN Địa lí 10: Sử dụng phương pháp khảo sát, điều tra thực địa ở một số bài học Địa lí tự nhiên khối 10 - GDTX cấp THPT

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 115.83 KB Download 480

SKKN Địa lí 10: “Một số quy luật của lớp vỏ địa lí”

SKKN Địa lí 10: “Một số quy luật của lớp vỏ địa lí”

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 154.33 KB Download 682

SKKN Địa lí 10: ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐMPP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

SKKN Địa lí 10: ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐMPP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 200.35 KB Download 460

SKKN Địa lí 10: “Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào dạy-học môn Địa lý trường THPT

SKKN Địa lí 10: “Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào dạy-học môn Địa lý trường THPT

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 171.29 KB Download 685

SKKN Địa lí 10: NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN KĨ THUẬT DẠY HỌC NHÓM TRONG TIẾT LÊN LỚP ĐỊA LÍ NHẰM TỐI ƯU HOÁ HIỆU QUẢ DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

SKKN Địa lí 10: NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN KĨ THUẬT DẠY HỌC NHÓM TRONG TIẾT LÊN LỚP ĐỊA LÍ NHẰM TỐI ƯU HOÁ HIỆU QUẢ  DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 254.22 KB Download 528

SKKN Địa lí 10: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ

SKKN Địa lí 10: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 133.75 KB Download 637

SNNK Địa lí 10: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học địa lí ở trường THPT

SNNK Địa lí 10:  Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học địa lí ở trường THPT

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí, sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, Tiểu luận địa lí 10

 
  Filesize 190.48 KB Download 587

SNNK Địa lí 10: MỘT SỐ PHẦN MỀM CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

SNNK Địa lí 10: MỘT SỐ PHẦN MỀM CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC  MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí, sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, Tiểu luận địa lí 10

 
  Filesize 78.26 KB Download 439

SNNK Địa lí 10: “Kinh nghiệm sử dụng phần mềm Window Movie Maker và Total Video Converter để thiết kế và xử lí phim ảnh minh họa cho giáo án điện tử môn địa lí”

SNNK Địa lí 10: “Kinh nghiệm sử dụng phần mềm Window Movie Maker và Total Video Converter để thiết kế và xử lí phim ảnh minh họa cho giáo án điện tử môn địa lí”

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí, sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, Tiểu luận địa lí 10

 
  Filesize 670.19 KB Download 440

SNNK Địa lí 10: “MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ” Ở MÔN ĐỊA LÝ LỚP 10 THEO QUAN ĐIỂM LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM , SỬ DỤNG KÊNH HÌNH , VIDEO ĐỂ DẠY VÀ HỌC.

SNNK Địa lí 10: “MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ” Ở MÔN ĐỊA LÝ LỚP 10 THEO QUAN ĐIỂM LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM , SỬ DỤNG KÊNH HÌNH , VIDEO ĐỂ DẠY VÀ HỌC.

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí, sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, Tiểu luận địa lí 10

 
  Filesize 79.4 KB Download 566

SNNK Địa lí 10: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

SNNK Địa lí 10: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí, sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, Tiểu luận địa lí 10

 
  Filesize 118.12 KB Download 597

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...