Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN Địa THCS Tuyển tập SKKN môn Địa lí lớp 7 (PI)

Tuyển tập SKKN môn Địa lí lớp 7 (PI)

Được đăng ngày Thứ năm, 17 Tháng 5 2018 22:04
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập SKKN môn Địa lí lớp 7

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt
Tài liệu chỉ nên sử dụng để tham khảo
 
 

Files:

SKKN Địa lí 7:ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO SOẠN GIẢNG MÔN ĐỊA LÍ 7 ”.

SKKN Địa lí 7:ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO  SOẠN GIẢNG  MÔN ĐỊA LÍ 7 ”.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 7, Đề tài NCKHSPUD Địa lí lớp 7.

 
  Filesize 804.94 KB Download 755

SKKN Địa lí 7:SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH GIÁO VIÊN LỚP 7 MÔN ĐỊA LÍ ĐỂ DẠY HỌC PHẦN “THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG”.

SKKN Địa lí 7:SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH GIÁO VIÊN LỚP 7 MÔN ĐỊA LÍ ĐỂ DẠY HỌC PHẦN “THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG”.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 7, Đề tài NCKHSPUD Địa lí lớp 7.

 
  Filesize 304.46 KB Download 830

SKKN Địa lí 7:MỘT SỐ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 7.

SKKN Địa lí 7:MỘT SỐ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 7.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 7, Đề tài NCKHSPUD Địa lí lớp 7.

 
  Filesize 53.93 KB Download 840

SKKN Địa lí 7:RÈN CHO HỌC SINH LỚP 7 KỸ NĂNG ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ

SKKN Địa lí 7:RÈN CHO HỌC SINH LỚP  7  KỸ NĂNG ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 7, Đề tài NCKHSPUD Địa lí lớp 7.

 
  Filesize 77.8 KB Download 900

SKKN Địa lí 7:GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG QUA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7.

SKKN Địa lí 7:GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG QUA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 7, Đề tài NCKHSPUD Địa lí lớp 7.

 
  Filesize 134.55 KB Download 779

SKKN Địa lí 7: RÈN KỸ NĂNG ĐỌC VÀ LẬP BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ CHO HỌC SINH LỚP 7

SKKN Địa lí 7: RÈN KỸ NĂNG ĐỌC VÀ LẬP BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ CHO HỌC SINH LỚP  7

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 7, Đề tài NCKHSPUD Địa lí lớp 7.

 
  Filesize 60.78 KB Download 623

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...