Thứ 620072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN Địa THCS Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 9

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 9

Được đăng ngày Thứ bảy, 04 Tháng 2 2017 23:14
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 9

Định dạng: Word

Đã qua kiểm duyệt

Dùng tham khảo

 

Files:

SKKN Địa 9: PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ VÀ KĨ THUẬT VẼ BIỂU ĐỒ HÌNH TRÒN CHO HỌC SINH LỚP 9

SKKN Địa 9: PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ VÀ KĨ THUẬT VẼ BIỂU ĐỒ HÌNH TRÒN CHO HỌC SINH LỚP 9

 
  Filesize 240.65 KB Download 1621

SKKN Địa 9: KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THCS

SKKN Địa 9: KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THCS 

 
  Filesize 53.33 KB Download 1135

SKKN Địa 9: MỘT SỐ KỸ THUẬT SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ.

SKKN Địa 9: MỘT SỐ KỸ THUẬT SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ.

 
  Filesize 160.27 KB Download 1427

SKKN Địa 9: SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỂ GỂP PHẦN NÂNG CAO CHẤT L¬UỢNG DẠY HỌC MỄN ĐỊA LÍ Ở TR¬UỜNG THCS”

SKKN Địa 9: SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỂ GỂP PHẦN NÂNG CAO CHẤT L­UỢNG DẠY HỌC MỄN ĐỊA LÍ Ở TR­UỜNG  THCS

 
  Filesize 39.28 KB Download 660

SKKN Địa 9: TÌM RA CÁCH TỔ CHỨC TỪNG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC QUA CÁC KIỂU BÀI ĐỊA LÝ – BÀI NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT MỚI, BÀI THỰC HÀNH, BÀI ÔN TẬP, BÀI KIỂM TRA.

SKKN Địa 9: TÌM RA CÁCH TỔ CHỨC TỪNG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC QUA CÁC KIỂU BÀI ĐỊA LÝ – BÀI NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT MỚI, BÀI THỰC HÀNH, BÀI ÔN TẬP, BÀI KIỂM TRA.

 
  Filesize 80.46 KB Download 589

SKKN Địa 9: SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ 9

SKKN Địa 9: SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ 9

 
  Filesize 133.12 KB Download 924

SKKN Địa 9: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 9

SKKN Địa 9: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 9

 
  Filesize 192.11 KB Download 1041

SKKN Địa 9: PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍCH CỰC TRONG VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ

SKKN Địa 9: PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍCH CỰC TRONG VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ

 
  Filesize 117.99 KB Download 902

SKKN Địa 9: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 9

SKKN Địa 9: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 9

 
  Filesize 143.21 KB Download 633

SKKN Địa 9: NÂNG CAO HIỆU SUẤT DẠY HỌC BẰNG HÌNH VẼ MINH HỌA TRONG MÔN ĐỊA LÝ BẬC THCS.

SKKN Địa 9: NÂNG CAO HIỆU SUẤT DẠY HỌC BẰNG HÌNH VẼ MINH HỌA TRONG MÔN ĐỊA LÝ BẬC THCS.

 
  Filesize 101.51 KB Download 588

SKKN Địa 9: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG LƯỢC ĐỒ, BẢNG, BIỂU PHẦN ĐỊA LÍ KINH TẾ LỚP 9

SKKN Địa 9: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG LƯỢC ĐỒ, BẢNG, BIỂU PHẦN ĐỊA LÍ KINH TẾ LỚP 9

 
  Filesize 94.67 KB Download 852

SKKN Địa 9: PHƯƠNG PHÁP VẼ VÀ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ LỚP 9

SKKN Địa 9: PHƯƠNG PHÁP  VẼ VÀ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ LỚP 9

 
  Filesize 149.98 KB Download 908

SKKN Địa 9: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ CẤP THCS

SKKN Địa 9: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ CẤP THCS

 
  Filesize 112.54 KB Download 638

SKKN Địa 9: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC TRI THỨC TỪ BẢN ĐỒ- MÔN ĐỊA LÍ 9

SKKN Địa 9: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC TRI THỨC TỪ BẢN ĐỒ- MÔN ĐỊA LÍ 9

 
  Filesize 132.53 KB Download 637

SKKN Địa 9: MỘT SỐ KĨ NĂNG NHẬN DẠNG VÀ VẼ BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ LỚP 9

SKKN Địa 9: MỘT SỐ KĨ NĂNG NHẬN DẠNG VÀ VẼ BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ LỚP 9

 
  Filesize 129.75 KB Download 782

SKKN Địa 9: “ BIỂU ĐỒ” VÀ VIỆC “ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ” CHO HỌC SINH TRONG MÔN ĐỊA LÍ 9

SKKN Địa 9: “ BIỂU ĐỒ” VÀ VIỆC “ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ” CHO HỌC SINH TRONG MÔN ĐỊA LÍ 9

 
  Filesize 91.89 KB Download 660

SKKN Địa 9: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢTHẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG THCS

SKKN Địa 9: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢTHẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG THCS

 
  Filesize 121.24 KB Download 646

SKKN Địa 9: RÈN LUYỆN TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT CÓ VẤN ĐỀ TRONG MÔN HỌC ĐỊA LÍ 9.

SKKN Địa 9: RÈN LUYỆN TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT CÓ VẤN ĐỀ  TRONG MÔN HỌC ĐỊA LÍ 9.

 
  Filesize 128.43 KB Download 579

SKKN Địa 9: SƠ ĐỒ HOÁ KIẾN THỨC THÀNH BẢNG TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ LỚP 9

SKKN Địa 9: SƠ ĐỒ HOÁ KIẾN  THỨC THÀNH BẢNG TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ LỚP 9

 
  Filesize 171.11 KB Download 611

SKKN Địa 9: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KIỂU BÀI LÝ THUYẾT VỀ SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ LỚP 9”

SKKN Địa 9: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KIỂU BÀI LÝ THUYẾT VỀ SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ LỚP 9”

 
  Filesize 352.94 KB Download 583

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...