Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp (PIV)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp (PIV)

Được đăng ngày Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 20:15
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp (PIV)

Viết Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp; Viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, SKKN Chủ nhiệm

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Files:

SKKN Chủ nhiệm: "Giáo dục học sinh cá biệt trong trường phổ thông".

SKKN Chủ nhiệm: "Giáo dục học sinh cá biệt trong trường phổ thông".

Áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp; Viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, SKKN Chủ nhiệm

 
  Filesize 103.76 KB Download 3013

SKKN Chủ nhiệm: GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT TRONG CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

SKKN Chủ nhiệm: GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT  TRONG CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp; Viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, SKKN Chủ nhiệm

 
  Filesize 84.77 KB Download 3653

SKKN Chủ nhiệm: GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH

SKKN Chủ nhiệm: GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH

Áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp; Viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, SKKN Chủ nhiệm

 
  Filesize 204.01 KB Download 4653

SKKN Chủ nhiệm: “Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt ở trường THCS”

SKKN Chủ nhiệm: “Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt ở trường THCS”

Áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp; Viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, SKKN Chủ nhiệm

 
  Filesize 76.08 KB Download 2429

SKKN Chủ nhiệm: Giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề “Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời Bác”

SKKN Chủ nhiệm: Giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề “Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời Bác”

Áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp; Viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, SKKN Chủ nhiệm

 
  Filesize 92.06 KB Download 1279

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...