Thứ 622062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung Sáng kiến kinh nghiệm quản lí GD-Tiểu học (01)

Sáng kiến kinh nghiệm quản lí GD-Tiểu học (01)

Được đăng ngày Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 22:42
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả:

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Phạm vi: QLGD, Tiểu học

 

Files:

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM ĐỂ XÂY DỰNG “LỚP HỌC THÂN THIỆN – HỌC SINH TÍCH CỰC”. Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM ĐỂ XÂY DỰNG “LỚP HỌC THÂN THIỆN – HỌC SINH TÍCH CỰC”.

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, bậc Tiểu học. 

 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 196.86 KB Download 5824

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIÊM LỚP. Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIÊM LỚP.

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, bậc Tiểu học. 

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 123.41 KB Download 5998

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH 

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, bậc Tiểu học. 

 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 106.99 KB Download 2704

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ CHO HỌC SINH LỚP 5 VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ. Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ CHO HỌC SINH LỚP 5 VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ.

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, bậc Tiểu học. 

 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 180.87 KB Download 1482

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN NẾP TỐT Ở LỚP CHỦ NHIỆM Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN NẾP TỐT Ở LỚP CHỦ NHIỆM

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, bậc Tiểu học. 

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 142.64 KB Download 5101

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...