Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung Sáng kiến kinh nghiệm quản lí GD-Tiểu học (01)

Sáng kiến kinh nghiệm quản lí GD-Tiểu học (01)

Được đăng ngày Thứ tư, 11 Tháng 12 2013 22:42

Mô tả:

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Phạm vi: QLGD, Tiểu học

 

Files:

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM ĐỂ XÂY DỰNG “LỚP HỌC THÂN THIỆN – HỌC SINH TÍCH CỰC”. Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM ĐỂ XÂY DỰNG “LỚP HỌC THÂN THIỆN – HỌC SINH TÍCH CỰC”.

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, bậc Tiểu học. 

 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 196.86 KB Download 4784

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIÊM LỚP. Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIÊM LỚP.

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, bậc Tiểu học. 

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 123.41 KB Download 4835

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH 

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, bậc Tiểu học. 

 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 106.99 KB Download 1911

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ CHO HỌC SINH LỚP 5 VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ. Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ CHO HỌC SINH LỚP 5 VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ.

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, bậc Tiểu học. 

 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 180.87 KB Download 1046

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN NẾP TỐT Ở LỚP CHỦ NHIỆM Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN NẾP TỐT Ở LỚP CHỦ NHIỆM

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, bậc Tiểu học. 

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 142.64 KB Download 3985