Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung KHO Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp

KHO Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp

Được đăng ngày Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 22:35
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

KHO Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp 

Định dạng: Word

Áp dụng: Dành cho viết SKKN của GVCN, YTham khảo học tập để làm công tác chủ nhiệm tốt

 Tải về xem chi tiết

Files:

SKKN Chủ nhiệm: GIÁO VIÊN CN ĐƯA TẬP THỂ LỚP MÌNH THÀNH MỘT LỚP TIÊN TIẾN, MỘT CHI ĐỘI VỮNG MẠNH, MỘT TẬP THỂ GỒM NHỮNG THÀNH VIÊN GIÀU LÒNG NHÂN ÁI, BIẾT YÊU THƯƠNG GIÚP ĐỠ LẪN NHAU, CÓ TINH THẦN TỰ QUẢN TỐT. Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm: GIÁO VIÊN CN ĐƯA TẬP THỂ LỚP MÌNH THÀNH MỘT LỚP TIÊN TIẾN, MỘT CHI ĐỘI VỮNG MẠNH, MỘT TẬP THỂ GỒM NHỮNG THÀNH VIÊN GIÀU LÒNG NHÂN ÁI, BIẾT YÊU THƯƠNG GIÚP ĐỠ LẪN NHAU, CÓ TINH THẦN TỰ QUẢN TỐT.

Phạm vi: SKKN Chủ nhiệm lớp 

 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 203.13 KB Download 1002

SKKN Chủ nhiệm: NHỮNG GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỂ ĐEM LẠI HIỆU QUẢ CAO TRONG QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH CÁ BIỆT. Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm: NHỮNG GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỂ ĐEM LẠI HIỆU QUẢ CAO TRONG QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH CÁ BIỆT.

Phạm vi: SKKN Chủ nhiệm lớp 

 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 75.56 KB Download 815

SKKN Chủ nhiệm:MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ( PHẦN QUẢN LÍ HỌC SINH) Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm:MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ( PHẦN QUẢN LÍ HỌC SINH)

Phạm vi: SKKN Chủ nhiệm lớp 

 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 38.75 KB Download 834

SKKN Chủ nhiệm:MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỪ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm:MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỪ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Phạm vi: SKKN Chủ nhiệm lớp 

 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 136.84 KB Download 920

SKKN Chủ nhiệm:MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA GIỜ SINH HOẠT LỚP Phạm vi: SKKN Chủ nhiệm lớp Version:1.0

SKKN Chủ nhiệm:MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA GIỜ SINH HOẠT LỚP

Phạm vi: SKKN Chủ nhiệm lớp 

 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 191.28 KB Download 709

SKKN Chủ nhiệm:NHỮNG GIẢI PHÁP PHỐI HỢP VỪA GIẢNG DẠY , VỪA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH, NHẰM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC , GÓP PHẦN VÀO VIỆC ĐÀO TẠO RA NHỮNG CON NGƯỜI VỪA CÓ ĐỨC , VỪA CÓ TRI THỨC , GÓP PHẦN VÀO VIỆC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC

SKKN Chủ nhiệm:NHỮNG GIẢI PHÁP PHỐI HỢP VỪA GIẢNG DẠY , VỪA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH, NHẰM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC , GÓP PHẦN VÀO VIỆC ĐÀO TẠO RA NHỮNG CON NGƯỜI VỪA CÓ ĐỨC , VỪA CÓ TRI THỨC , GÓP PHẦN VÀO VIỆC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC

Phạm vi: SKKN Chủ nhiệm lớp 

 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 104.61 KB Download 591

SKKN Chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH Version:1.0
 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 142.83 KB Download 641

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...