thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Phân loại các QLDT

Được đăng ngày Thứ hai, 11 Tháng 3 2013 14:31
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Phân loại các quy luật di truyền

 

 

Hệ thống

DT

Vị trí gen

Số TT

Số cặp gen/NST

Tên quy luật

Tỷ lệ KH

cơ bản

Tỷ lệ khi lai PT

Trong nhân

NST thường

1

1/1

Phân li

3:1

1:1

2

2/2

PLĐL

9:3:3:1

1:1:1:1

1

2/2

Tương tác

TT Bổ sung:  9:7; 12:3:1; 9:3:3:1;

3:1; 1:2:1; 1:1:1:1

TT cộng cộng: 15:1

3:1

2

2/1

LK hoàn toàn

3:1

1:1

2

2/1

Hoán vị

Phụ thuộc f

Phụ thuộc f

NST GT

2

2/1

LKGT

Phụ thuộc loại nhiễm sắc thể.

Phụ thuộc loại nhiễm sắc thể mang gen.

Ngoài nhân

TBC

1

1/1

DT ngoài nhân

KH giống mẹ

KH giống mẹ

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...