Thứ 216072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC Phương pháo giải bài tập sinh học Bài tập di truyền: BÀI TẬP PHÂN LI ĐỘC LẬP

Bài tập di truyền: BÀI TẬP PHÂN LI ĐỘC LẬP

Được đăng ngày Thứ hai, 11 Tháng 3 2013 15:03
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Bài tập di truyền: BÀI TẬP PHÂN LI ĐỘC LẬP

 

Bài 1: Ở một loài thực vật, biết các alen quy định tính trạng như sau: A - lá nguyên, a - lá chẻ, B - có tua cuốn, b - không tua cuốn. Mỗi gen nằm trên NST. Xác định kết quả các phép lai sau:

1. P1  ♀ AaBb   x  ♂ aabb

2. P2: ♀AaBb    x  ♂ Aabb

3. P3:  ♀AaBb   x  ♂ AaBb

Bài 2. Ở một loài thực vật, biết các alen quy định tính trạng như sau: A- quả tròn, a- quả dài, B -quả đỏ, b - quả xanh, D- quả ngọt, d - quả chua. Biết các cặp gen PLĐL

1. Không cần lập bảng, tính số kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen, số kiểu hình đời F1 của các phép lai sau:

            a. P1: AaBbDd   x  aabbdd

            b. P2: AaBbDd    x  AaBbdd

2. Xép phép lai P3:      AaBbdd    x  aaBbDd

            a. Không cần lập bảng, xác định tỉ lệ xuất hiện ở đời F1 từng kiểu gen sau: AaBbDd ; AabbDD; aaBBDd

            b. Không cần lập bảng, xác định tỉ lệ xuất hiện ở đời F1 từng từng loại kiểu hình sau: ( A-B-C); (aabbD-); (A-bbD-)

Bài 3. Ở đậu Hà Lan, thân cao là trội (A); thân thấp là lặn (a); hạt vàng là trội (B); hạt xanh là lặn (b). Các gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau. Viết sơ đồ lai, xác định kết quả lai cho các trường hợp sau:

a. PAaBb x AaBb                b. P AaBb x aabb                c. PAabb x aaBb                                 d. PAaBb x Aabb

 

Bài 4: Ở người, Nhóm máu A: IAIAIAIO ; Nhóm máu B: IBIBIBIO ; Nhóm máu AB: IAIB; Nhóm máu O: IOIO.

1. Xác định kiểu gen bố, mẹ trong các trường hợp sau:

a. Bố nhóm máu A; mẹ nhóm máu B sinh ra con nhóm máu O.

b. Bố nhóm máu O, mẹ nhóm máu A, sinh con nhóm máu A

2. Một cặp vợ chồng sinh2 con. Một con nhóm máu AB, một con nhóm máu O. Xác định nhóm máu của cặp vợ chồng trên.

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...