Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ Lịch sử thế giới Trung Quốc từ 1978 đến năm 2000

Trung Quốc từ 1978 đến năm 2000

Được đăng ngày Thứ ba, 05 Tháng 2 2013 02:03
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Hỏi : Tình hình Trung Quốc từ 1978 đến năm 2000?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

 Trả lời:

- Tháng 12/1978 Hội nghị ban chấp hành TW Đảng TQ họp và đã vạch ra đường lối đổi mới, mở đầu cho cuộc cải cách kinh tế –xã hội ở TQ.

- Tại đại hội Đảng cộng sản TQ lần thứ XIII (1987), được nâng lên thành đường lối chung là:

Trong giai đoạn đầu, sẽ xây dựng (Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc)

Thực hiện cải cách mở cửa.

Lấy xây dựng kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm.

Kiên trì 4 nguyên tắc: con đường XHCN, chế độ chuyên chính dân chủ nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Mac- Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông.

Phấn đấu xây dựng TQ thành nước XHCN giàu đẹp, hiện đại, dân chủ, công bằng ,văn minh.

- Đối ngoại:

+ Bình thường hoá quan hệ với các nước trong khu vực (LX,ĐD,..)

+ Mở rộng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới; đồng thời cùng giải quyết các tranh chấp quốc tế.

- Kết quả: Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng mạnh và ổn định (8.5% năm 2005), chính trị –xã hội ổn định, địa vị của Trung Quốc ngày càng được nâng cao trên trường Quốc tế.

CTV Bản tin tư vấn - Nhà giáo Dương Việt Á

Trả lời mang tính tham khảo

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...