Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Liên Hiệp Quốc

Được đăng ngày Thứ ba, 05 Tháng 2 2013 01:55
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Hỏi : Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích, nguyên tắc hoạt động và những cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Trả lời:

1. Hoàn cảnh ra đời.

- Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ II sắp kết thúc các nước Đồng minh và nhân dân thế giới có nguyện vọng muốn gìn giữ hòa bình lâu dài và ngăn chặn các cuộc chiến tranh thế giới mới.

- Tại Hội nghị Yalta (2/1945) 3 nguyên thủ đứng đầu nhà nước là; Liên Xô, Mỹ, Anh nhất trí thành lập một tổ chức quốc tế để gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới.

- Từ ngày 25/4 đến ngày 26/6/1945: Hội nghị đại biểu của hơn 50 nước họp tại San Francisco để thông qua Hiến chương thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc.

- 24/10/1945: Liên Hiệp Quốc chính thức thành lập (ngày Hiến chương Liên Hiệp Quốc bắt đầu có hiệu lực) Trụ sở đặt tại NewYork.

2. Mục đích.

 Hiến chương qui định mục đích cao nhất của LHQ là duy trì hoà bình và an ninh thế giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng quyền bình đẳng giữa các quốc gia và nguyên tắc dân tộc tự quyết.

3. Nguyên tắc hoạt động.

Liên Hiệp Quốc hoạt động dựa trên 5 nguyên tắc cơ bản sau:

Tôn trọng quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyết .

Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

Đảm bảo nguyên tắc nhất trí giữa 5 cường quốc: LX (Nga), Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc (đây là nguyên tắc cơ bản nhất để chỉ đạo hoạt động của Liên Hiệp Quốc).

Không can thiệp vào nội bộ của bất cứ nước nào.

4. Cơ cấu tổ chức.

 a. Đại hội đồng.

 Hội nghị của tất cả các nước hội viên mỗi năm họp một lần. Hội nghị hoạt động theo nguyên tắc đa số quá bán, hoặc đa số 2/3 (vấn đề quan trọng ).

 b. Hội đồng bảo an.

- Cơ quan chính trị quan trọng nhất, hoạt động thường xuyên, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

- Không phục tùng Đại hội đồng, có 5 ủy viên thường trực có quyền phủ quyết là: Mỹ, Anh, Pháp, LX (Nga), Trung Quốc.

 c. Ban thư ký.

 Cơ quan hành chính, đứng đầu là tổng thư ký, nhiệm kỳ 5 năm do Hội đồng bảo an giới thiệu.

 d. Các tổ chức chuyên môn.

 LHQ còn có hàng trăm tổ chức chuyên môn như: Hội đồng kinh tế - xã hội, Tòa án quốc tế…

 e. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hiệp Quốc

- Ngày 20/09/1977: Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc là thành viên thứ 149, đến năm 2006 LHQ có 192 quốc gia thành viên.

- Ngày 16/10/2007 trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2008 - 2009 (1/1/2008 có hiệu lực).

- Các tổ chức Liên Hiệp Quốc hoạt động tại Việt Nam.

Ÿ UNDP (chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc)

Ÿ UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc).

Ÿ UNFPA (Qũy dân số Liên Hiệp Quốc)

Ÿ UNESCO (Tổ chức văn hóa – khoa học – giáo dục Liên Hiệp Quốc ).

Ÿ WHO (Tổ chức y tế thế giới ).

Ÿ FAO (Tổ chức Lương – Nông ).

Ÿ IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế).

Ÿ ILO (Tổ chức lao động quốc tế ).

Ÿ ICAO (Tổ chức hàng không quốc tế )

Ÿ IMO (Tổ chức hàng hải quốc tế ).

5. Vai trò (vị trí).

- Là tổ chức quốc tế lớn nhất, giữ vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hòa bình, an ninh thế giới, giải quyết tranh chấp, xung đột khu vực.

- Phát triển các mối quan hệ giao lưu, hợp tác về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa giữa các nước hội viên.

CTV Bản tin tư vấn - Nhà giáo Dương Việt Á

Trả lời mang tính tham khảo

Tải bộ câu hỏi và trả lời về Lịch sử thế giới hiện đại tại đây

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...