Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ Lịch sử thế giới Chuyên đề lịch sử thế giới hiện đại

Chuyên đề lịch sử thế giới hiện đại

Được đăng ngày Thứ sáu, 08 Tháng 2 2013 23:40
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000)

 (Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

1. - Trật tự thế giới mới được thiết lập sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào ?

- Trật tự hai cực Yalta có những nét khác biệt gì so với các trật tự Versailles-Washington ?

2. Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích, nguyên tắc hoạt động và những cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc.

3. Những thành tựu cơ bản trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX)

5. Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng rồi sụp đổ của CNXH? Anh, chị có nhận xét gì về sự sụp đổ đó?

6. Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra như thế nào?

7. Tình hình Trung Quốc từ 1978 đến năm 2000?

8. Hãy khái quát các giai đoạn phát triển của cách mạng Lào (1945-1975) và trình bày ý nghĩa của những thắng lợi trong các giai đoạn đó?

Nêu các sự kiện lịch sử thể hiện sự phối hợp chiến đấu giữa VN và Lào.

9. Trình bày tiến trình của cách mạng Campuchia từ 1945 đến năm 2000?

10. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á có những biến đổi như thế nào? Trong những biến đổi đó biến đổi nào quan trọng nhất? Vì sao?

11. Hãy trình bày những hiểu biết của mình về tổ chức ASEAN?

12. Lập bảng thống kê các nước tham gia khối ASEAN theo nội dung sau: STT, tên nước, trước là thuộc địa của nước nào, thủ đô, ngày độc lập, ngày và nơi gia nhập ASEAN, vài nét về lịch sử từ 1945- năm 2000.

13. Hãy phân tích những đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á?

14. Hãy trình bày quá trình phát triển và thắng lợi của phong trào GPDT ở Châu Phi? Hiện nay châu Phi còn gặp những khó khăn gì ? đặc điểm?

15. Quá trình phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ la tinh? Hãy phân tích đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ latinh?

16. Hãy trình bày về Cách mạng Cu ba ? Kết quả và ý nghĩa?

17. Sự phát triển của kinh tế và KH - KT của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ II ? Nguyên nhân sự phát triển và hạn chế của nó ?

18. Hãy trình bày chính sách đối nội của Mỹ.

19. Hãy trình bày chính sách đối ngoại của Mỹ từ sau 1945 đến năm 2000 ?

20. Trình bày khái quát quá trình Mỹ đi từ can thiệp đến trực tiếp xâm lược nước ta từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến 1975. Giải thích nguyên nhân? kết quả?

(Hãy trình bày chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam từ thế chiến II ?)

21. Mỹ đã thực hiện chiến lược toàn cầu tại châu Á từ 1945 – 1947 như thế nào ?

22. - Nêu khái quát các giai đoạn phát triển của của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 2000.

- Quá trình phát triển của Liên minh châu Âu (EU) từ khi thành lập đến năm 2000.

23. Những nước tư bản chủ yếu từ sau Chiến tranh thế giới thứ II đến năm 2000: đặc điểm diễn biến, tình hình và triển vọng.

24. Hãy trình bày các giai đoạn phát triển của hệ thống tư bản chủ nghĩa và những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

25. Kinh tế Nhật phát triển như thế nào? Nguyên nhân sự phát triển và hạn chế của nó ?

26. Theo anh (chị), trong những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản kể trên, thì nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Tại sao?

 Nguyên nhân đó có thể giúp ích gì cho các nước đang phát triển trong việc xây dựng nền kinh tế của mình ?

27. Hãy trình bày những nét lớn về chính sách đối và đối ngoại của Nhật từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến năm 2000.

28. Mỹ phát động “chiến tranh lạnh” nhằm mục tiêu gì ?

 Mỹ phát động “chiến tranh lạnh” như thế nào ?

29. “Chiến tranh lạnh” giữa hai nước Mỹ và Liên Xô chấm dứt như thế nào?

Việc chấm dứt “chiến tranh lạnh”đã có tác động đến các mối quan hệ quốc tế như thế nào?

30. Trật tự hai cực Yalta sụp đổ như thế nào?

31. Đặc điểm, xu thế và nhân tố phát triển của trật tự thế giới mới đã hình thành như thế nào?

32. Anh (chị) hãy trình bày những hiểu biết của mình về cuộc cách mạng KH- CN:

- Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai.

- Các giai đoạn phát triển của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật ?

- Trong suốt quá trình phát triển của lịch sử xã hội trên các lĩnh vức khoa học kỹ thuật, nhân loại đã trải qua các cuộc cách mạng lớn nào? so với cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, cuộc cách mạng KH- KT hiện nay cá những điểm nào khác nhau cơ bản gì?

- Nội dung ? thành tựu ?

- Tác động và xu thê toàn cầu hoá của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ ?

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...