Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ Lịch sử thế giới Cách mạng Campuchia từ 1945 đến năm 2000

Cách mạng Campuchia từ 1945 đến năm 2000

Được đăng ngày Thứ ba, 05 Tháng 2 2013 02:06
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Hỏi : Trình bày tiến trình của cách mạng Campuchia từ 1945 đến năm 2000?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

 

Trả lời:

 Vào cuối thế kỷ XIX, Campuchia trở thành thuộc địa của Pháp, trong chiến tranh các nước Đông Dương điều bị Nhật chiếm đóng.

+ Giai đoạn 1945 – 1951:

 Ngày 9/10/1945 Pháp trở lại xâm lược CPC.

+ Giai đoạn 1951 – 1954: Dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM CPC thu được nhiều thắng lợi.

- Ngày 17/4/1950 thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất và chính phủ kháng chiến lâm thời.

- Ngày 19/6/1951 các lực lương vũ trang thống nhất thành quân đội cách mạng, lấy tên là quân đội Itxarắc.

- Tháng 7/1951 Đảng nhân dân cách mạng được thành lập.

- Trong những năm 1953 – 1954, vùng giải phóng chiếm ¼ lãnh thổ và dân số chiếm gần 2 triệu người.

- Do Sihanouk tiến hành cuộc vận động ngoại giao, ngày 09/11/1953 Pháp trao trả độc lập cho CPC, nhưng vẫn nắm quyền. Tháng 7/1954 Pháp mới công nhận độc lập thật sự.

+ Giai đoạn 1954 – 1975:

- Chính phủ Sihanouk thực hiện đường lối hòa bình, trung lập để xd đất nước.

- Ngày 18/3/1970 Mỹ dùng tay sai đảo chính lật đổ Sihanouk, biến CPC thành thuộc địa kiểu mới.

- Từ 9/1973 lực lượng cách mạng đã chuyển sang phản công, bao vây thủ đô và các thành phố khác.

- Ngày 17/4/1975 thủ đô Phnông Pênh của CPC được giải phóng, cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi.

+ Giai đoạn 1975 – 1991:

- Tập đoàn Pônpốt – Lêngxari phản bội CM tiến hành cuộc diệt chủng.

- Ngày 03/12/1978 Mặt trận dân tộc cứu nước CPC thành lập, được sự giúp đỡ của bộ đội Việt Nam ngày 07/01/1979 chế độ diệt chủng bị lật đổ.

+ Từ 1979 đến 2000:

- Từ 1979, CPC diễn ra cuộc nội chiến giữa lực lượng của Đảng nhân dân cách mạng CPC và các phe phái đối lập, chủ yếu là lực lượng Khơme đỏ.

- Trước những chuyển biến mới từ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, chính phủ CPC đã theo đổi đường lối hoà bình, hoà hợp dân tộc, nhằm tiến tới một giải pháp chính trị cho vấn đề CPC.

- Ngày 23/10/1991 Hiệp định hòa bình về CPC được ký ở Paris, tạo điều kiện cho CPC xây dựng đất nước.

- Tháng 9/1993 được sự giúp đỡ của LHQ ,nhân dân CPC bầu Quốc hội lập hiến, thành lập Vương quốc CPC do Quốc vương Sihanouk đứng đầu.

=> Ngày nay CPC xây dựng đất nước, hoà bình, độc lập, dân chủ, tiến bộ xã hội…

CTV Bản tin tư vấn - Nhà giáo Dương Việt Á

Trả lời mang tính tham khảo

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...