Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ Lịch sử thế giới Các nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

Các nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

Được đăng ngày Thứ ba, 05 Tháng 2 2013 02:09
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Hỏi : Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á có những biến đổi như thế nào? Trong những biến đổi đó biến đổi nào quan trọng nhất? Vì sao?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

 

Trả lời:

Đông Nam Á gồm 11 nước, trước 1945 đều là thị trường và thuộc địa của tư bản Phương Tây, sau năm 1945 có nhiều biến đổi.

+ Biến đổi thứ nhất:

 Từ các nước thuộc địa, nửa thuộc địa trước chiến tranh thế giới thứ hai, đến nay Đông Nam Á trở thành các nước độc lập và xây dựng đất nước theo mô hình kinh tế –xã hội khác nhau:

 Việt Nam: Là thuộc địa của Pháp, 1945 phải tiến hành hai cuộc k/c đến 30/4/1975 mới thắng lợi hoàn toàn.

Lào: thuộc Pháp, Mỹ đến ngày 02/12/1975 mới giành thắng lợi.

Campuchia; thuộc Pháp, Mỹ, Nhật, sau năm 1975 phải chống Pônpốt đến 07/01/1979 mới thắng lợi.

Inđônêsia; thuộc Hà Lan, sau1945 Hà Lan tái chiếm, nhân dân đấu tranh đến 1965 mới độc lập hoàn toàn.

Malaysia: thuộc Anh, nd đấu tranh đến 8/1957 mới độc lập.

Philippin: thuộc Mỹ đến tháng 7/1946 Mỹ mới công nhận độc lập.

Singapore: thuộc Anh, nhân dân đấu tranh đến 1957 Anh mới công nhận độc lập.

Thái Lan: Sau 1945 Mỹ hất chân Anh kiểm soát Thái Lan.

Myanma: Thuộc Anh, tháng10/1947 Anh công nhận độc lập.

Brunây: thuộc Anh, nd đấu tranh đến tháng 01/1984 độc lập (trong khối liên hiệp Anh)

Đôngtimo: thuộc Inđônêsia đến tháng 4/2002 tách khỏi Inđônêsia, trở thành quốc gia độc lập

+ Biến đổi thứ 2: Sau khi giành độc lập các nước ĐNÁ xây dựng nền kinh tế vững mạnh, phát triển nhất là Sigapore, Thái Lan… được xếp vào các nước phát triển trên thế giới (NIC)

+ Biến đổi thứ 3: Đến 30/4/1999 các quốc gia ĐNÁ có một tổ chức chung (ASEAN), đây là một liên minh kinh tế, chính trị ở khu vực, nhằm xây dựng một ĐNÁ vững mạnh, tự lực tự cường.

+ Biến đổi quan trọng nhất:

- Là biến đổi từ thân phận các nước thuộc địa, nửa thuộc địa trở thành nước độc lập.

- Nhờ đó các nước Đông Nam Á mới có những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.

CTV Bản tin tư vấn - Nhà giáo Dương Việt Á

Trả lời mang tính tham khảo

Tải bộ câu hỏi và trả lời về Lịch sử thế giới hiện đại tại đây

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...