Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bắc Giang nhiều năm

Được đăng ngày Thứ sáu, 03 Tháng 6 2016 11:26
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

- Thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang:  tham khảo lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang nhiều năm. Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tỉnh Bắc Giang   là một trong những dữ liệu tham khảo hữu ích cho học sinh khi chọn trường để đăng ký dự thi vào lớp 10 Tỉnh Bắc Giang

 

Để biết Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT Tỉnh Bắc  Giang, bạn soạn tin như sau
 
Soạn tin: HS dấu cách Mã trường gửi 8785
 
Cách soạn tin đối với từng trường như sau:
 
Trường Soạn tin
THPT Bố Hạ Soạn HS 16782 gửi 8785
THPT Cẩm Lý Soạn HS 16783 gửi 8785
THPT Hiệp Hoà 1 Soạn HS 16784 gửi 8785
THPT Hiệp Hoà 2 Soạn HS 16785 gửi 8785
THPT Hiệp Hoà 3 Soạn HS 16786 gửi 8785
THPT Hiệp Hòa 4 Soạn HS 16787 gửi 8785
THPT Lạng Giang 1 Soạn HS 16788 gửi 8785
THPT Lạng Giang 2 Soạn HS 16789 gửi 8785
THPT Lạng Giang 3 Soạn HS 16790 gửi 8785
THPT Lục Nam Soạn HS 16791 gửi 8785
THPT Lục Ngạn 1 Soạn HS 16792 gửi 8785
THPT Lục Ngạn 2 Soạn HS 16793 gửi 8785
THPT Lục ngạn 3 Soạn HS 16794 gửi 8785
THPT Lục Ngạn 4 Soạn HS 16795 gửi 8785
THPT Lý Thường Kiệt Soạn HS 16796 gửi 8785
THPT Mỏ Trạng Soạn HS 16797 gửi 8785
THPT Ngô Sỹ Liên Soạn HS 16798 gửi 8785
THPT Nhã Nam Soạn HS 16799 gửi 8785
THPT Phương Sơn Soạn HS 16800 gửi 8785
THPT Sơn Động 1 Soạn HS 16801 gửi 8785
THPT Sơn Động 2 Soạn HS 16802 gửi 8785
THPT Sơn Động 3 Soạn HS 16803 gửi 8785
THPT Tân Yên 1 Soạn HS 16804 gửi 8785
THPT Tân Yên 2 Soạn HS 16805 gửi 8785
THPT Thái Thuận Soạn HS 16806 gửi 8785
THPT Tứ Sơn Soạn HS 16807 gửi 8785
THPT Việt Yên 1 Soạn HS 16808 gửi 8785
THPT Việt Yên 2 Soạn HS 16809 gửi 8785
THPT Yên Dũng 1 Soạn HS 16810 gửi 8785
THPT Yên Dũng 2 Soạn HS 16811 gửi 8785
THPT Yên Dũng 3 Soạn HS 16812 gửi 8785
THPT Yên Thế Soạn HS 16813 gửi 8785
THPT Giáp Hải Soạn HS 16814 gửi 8785
 

Thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bắc Giang nhiều năm

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...