Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Dự kiến điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp năm học 2016-2017

Được đăng ngày Thứ năm, 26 Tháng 5 2016 20:09
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp 2016 - 2017. Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã hoàn thành việc chấm thi, xét điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2016-2017 của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gồm điểm chuẩn các trường không chuyên và điểm chuẩn hai trường chuyên trường  Chuyên Nguyễn Quang Diệu và Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Tháp.

  I. Để biết điểm chuẩn trường chuyên Đồng Tháp, bạn soạn tin như sau:  

Trường THPT

Soạn tin

Chuyên Nguyễn Quang Diệu

 

Chuyên Toán

Soạn: HS 200070 gửi 8785

Chuyên Lý

Soạn: HS 200071 gửi 8785

Chuyên Hóa

Soạn: HS 200072 gửi 8785

Chuyên Sinh

Soạn: HS 200073 gửi 8785

Chuyên Văn

Soạn: HS 200074 gửi 8785

Chuyên Tiếng Anh

Soạn: HS 200075 gửi 8785

Chuyên Tin

Soạn: HS 200076 gửi 8785

Lớp không chuyên

Soạn: HS 200077 gửi 8785

Chuyên Nguyễn Đình Chiểu

 

Chuyên Toán

Soạn: HS 200078 gửi 8785

Chuyên Lý

Soạn: HS 200079 gửi 8785

Chuyên Hóa

Soạn: HS 200080 gửi 8785

Chuyên Sinh

Soạn: HS 200081 gửi 8785

Chuyên Văn

Soạn: HS 200082 gửi 8785

Chuyên Địa

Soạn: HS 200083 gửi 8785

Chuyên Sử

Soạn: HS 200084 gửi 8785

Chuyên Tiếng Anh

Soạn: HS 200085 gửi 8785

Chuyên Tin

Soạn: HS 200086 gửi 8785

Lớp không chuyên

Soạn: HS 200087 gửi 8785

 

II. Để biết điểm chuẩn các trường THPT tại Đồng Tháp bạn soạn tin như sau:

 

Trường THPT

Soạn tin

Bình Thạnh Trung

Soạn: HS 23789 gửi 8785

Giồng Thị Đam

Soạn: HS 23790 gửi 8785

Hòa Bình

Soạn: HS 23791 gửi 8785

Hồng Ngự 1

Soạn: HS 23792 gửi 8785

Hồng Ngự 2

Soạn: HS 23793 gửi 8785

Hồng Ngự 3

Soạn: HS 23794 gửi 8785

Kiến Văn

Soạn: HS 23795 gửi 8785

Lai Vung 1

Soạn: HS 23796 gửi 8785

Lai Vung 2

Soạn: HS 23797 gửi 8785

Lai Vung 3

Soạn: HS 23798 gửi 8785

Lấp Vò 1

Soạn: HS 23799 gửi 8785

Cao Lãnh - Thành phố

Soạn: HS 23800 gửi 8785

Lấp Vò 2

Soạn: HS 23801 gửi 8785

Lấp Vò 3

Soạn: HS 23802 gửi 8785

Long Khánh A

Soạn: HS 23803 gửi 8785

Mỹ Quí

Soạn: HS 23804 gửi 8785

Nguyễn Du

Soạn: HS 23805 gửi 8785

Nguyễn Trãi

Soạn: HS 23806 gửi 8785

Nguyễn Văn Khải

Soạn: HS 23807 gửi 8785

Phú Điền

Soạn: HS 23808 gửi 8785

Tam Nông

Soạn: HS 23809 gửi 8785

Tân Hồng

Soạn: HS 23810 gửi 8785

Cao Lãnh 1

Soạn: HS 23811 gửi 8785

Tân Phú Trung

Soạn: HS 23812 gửi 8785

Tân Thành

Soạn: HS 23813 gửi 8785

Thanh Bình 1

Soạn: HS 23814 gửi 8785

Thanh Bình 2

Soạn: HS 23815 gửi 8785

Tháp Mười

Soạn: HS 23816 gửi 8785

Thị xã Sa Đéc

Soạn: HS 23817 gửi 8785

Thiên Hộ Dương

Soạn: HS 23818 gửi 8785

Thống Linh

Soạn: HS 23819 gửi 8785

Tràm Chim

Soạn: HS 23820 gửi 8785

Trần Quốc Toản

Soạn: HS 23821 gửi 8785

Cao Lãnh 2

Soạn: HS 23822 gửi 8785

Trần Văn Năng

Soạn: HS 23823 gửi 8785

Trường Xuân

Soạn: HS 23824 gửi 8785

Châu Thành 1

Soạn: HS 23825 gửi 8785

Châu Thành 2

Soạn: HS 23826 gửi 8785

Chu Văn An

Soạn: HS 23827 gửi 8785

Đỗ Công Tường

Soạn: HS 23828 gửi 8785

Đốc Bình Kiều

Soạn: HS 23829 gửi 8785

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...