Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Lịch sử điểm chuẩn các trường ĐH, Học viện tại Hà nội từ năm 2008 đến nay

Được đăng ngày Thứ năm, 26 Tháng 12 2013 22:44
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Lịch sử điểm chuẩn, Dự kiến điiểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn “soi điểm chuẩn – chọn trường thi” cho phù hợp với sức học của mình, giúp bạn có thể tự tin hơn khi dự thi vào trường Đại học.

Dưới đây là Lịch sử điểm chuẩn  Dự kiến điiểm chuẩn của các trường ĐH, các học viện trên địa bàn Hà nội:

STT

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐH, HV TẠI HÀ NỘI

Lịch sử

điểm chuẩn

Dự kiến

điểm chuẩn

1

Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội)

Link 1

Link 2

2

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)

Link 1

Link 2

3

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội)

Link 1

Link 2

4

Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

Link 1

Link 2

5

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)

Link 1

Link 2

6

Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội)

Link 1

Link 2

7

Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

Link 1

Link 2

8

Khoa Y Dược (ĐHQG Hà Nội)

Link 1

Link 2

9

Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội)

Link 1

Link 2

10

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Link 1

Link 2

11

Trường ĐH Công đoàn

Link 1

Link 2

12

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

Link 1

Link 2

13

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Link 1

Link 2

14

Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung

Link 1

Link 2

15

Trường ĐH Dược Hà Nội

Link 1

Link 2

16

Trường ĐH Điện lực

Link 1

Link 2

17

Trường ĐH Giao thông vận tải

Link 1

Link 2

18

Trường ĐH Hà Nội

Link 1

Link 2

19

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Link 1

Link 2

20

Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Link 1

Link 2

21

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Link 1

Link 2

22

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Link 1

Link 2

23

Trường ĐH Lao động Xã hội

Link 1

Link 2

24

Trường ĐH Lâm nghiệp

Link 1

Link 2

25

Trường ĐH Luật Hà Nội

Link 1

Link 2

26

Trường ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội

Link 1

Link 2

27

Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

Link 1

Link 2

28

Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

Link 1

Link 2

29

Trường ĐH Ngoại thương

Link 1

Link 2

30

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

Link 1

Link 2

31

Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Link 1

Link 2

32

Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh

Link 1

Link 2

33

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Link 1

Link 2

34

Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội

Link 1

Link 2

35

Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà nội

Link 1

Link 2

36

Trường ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Link 1

Link 2

37

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Link 1

Link 2

38

Trường ĐH Thủy lợi

Link 1

Link 2

39

Trường ĐH Thương mại

Link 1

Link 2

40

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

Link 1

Link 2

41

Trường ĐH Xây dựng 

Link 1

Link 2

42

Trường ĐH Y Hà Nội

Link 1

Link 2

43

Trường ĐH Y tế Công cộng

Link 1

Link 2

44

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Link 1

Link 2

45

Học viện Báo chí Tuyên truyền

Link 1

Link 2

46

Học viện Chính sách và Phát triển

Link 1

Link 2

47

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Link 1

Link 2

48

Học viện Hành chính Quốc gia

Link 1

Link 2

49

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Link 1

Link 2

50

Học viện Ngân hàng

Link 1

Link 2

51

Học viện Ngoại giao

Link 1

Link 2

52

Học viện Quản lý Giáo dục

Link 1

Link 2

53

Học viện Tài chính

Link 1

Link 2

54

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

Link 1

Link 2

55

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Link 1

Link 2

56

Viện ĐH Mở Hà Nội

Link 1

Link 2

57

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Link 1

Link 2

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...