Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Lịch sử điểm chuẩn Trường ĐH KHOA HỌC _ ĐH THÁI NGUYÊN từ năm 2008 đến nay

Được đăng ngày Thứ hai, 23 Tháng 12 2013 01:12
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học, điểm chuẩn vào mỗi trường Đại học rất khác nhau: có trường điểm chuẩn là điểm sàn (13 – 14 điểm), có trường điểm chuẩn cao hơn điểm sàn rất nhiều (27 điểm trở lên).

Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?

Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn “soi điểm chuẩn – chọn trường thi” cho phù hợp với sức học của mình, giúp bạn có thể tự tin hơn khi dự thi vào trường Đại học.

Dưới đây là lịch sử điểm chuẩn Trường ĐH KHOA HỌC _ ĐH THÁI NGUYÊN (DTZ) từ năm 2008 đến nay.

STT

NGÀNH TUYỂN SINH

KHỐI

NĂM

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Toán học

A

13

13

13

13

13

13

2

Vật lý học

A

13

13

13

13

13

13

3

Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng

A

13

13

13

13

13

13

4

Hóa học

A

13

13

13

13

13

13

5

Khoa học môi trường

A

13

13

13

13

13

13

6

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A

 

 

 

13

13

13

7

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

A

 

 

 

 

13

13

8

Toán học

A1

 

 

 

 

13

13

9

Vật lý học

A1

 

 

 

 

13

13

10

Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng

A1

 

 

 

 

13

13

11

Hóa học

B

 

 

 

 

14

14

12

Địa lý tự nhiên

B

 

14

14

14

14

14

13

Khoa học môi trường

B

 

 

 

14

14

14

14

Sinh học

B

15

14

14

14

14

14

15

Công nghệ sinh học

B

18.5

16

14

14

14

14

16

Khoa học thư viện

B

 

 

 

14

14

14

17

Công nghệ kỹ thuật hóa học

B

 

 

 

 

14

14

18

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

B

 

 

 

 

14

14

19

Địa lý tự nhiên

C

 

 

 

 

14.5

14

20

Văn học

C

15

16.5

14

14

14.5

14

21

Lịch sử

C

15.5

16.5

14

14

14

14

22

Khoa học quản lý

C

13.5

16.5

15

14

14

14

23

Công tác xã hội

C

 

14

15

14

14

14

24

Việt Nam học

C

 

14

14

14

14

14

25

Khoa học thư viện

C

 

 

14

14

14.5

14

26

Báo chí

C

 

 

 

14

14

14

27

Du lịch học

C

 

 

 

14

14

14

28

Luật

C

 

 

 

 

 

14

29

Lịch sử

D1

 

 

 

 

13.5

13.5

30

Khoa học quản lý

D1

15

 

 

 

13.5

13.5

31

Công tác xã hội

D1

 

 

 

13

13.5

13.5

32

Việt Nam học

D1

 

 

 

13

13.5

13.5

33

Báo chí

D1

 

 

 

13

13.5

13.5

34

Du lịch học

D1

 

 

 

13

13.5

13.5

35

Luật

D1

 

 

 

 

 

13.5

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...