Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Lịch sử điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia từ năm 2008 đến nay

Được đăng ngày Thứ năm, 02 Tháng 1 2014 00:54
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học, điểm chuẩn vào mỗi trường Đại học rất khác nhau: có trường điểm chuẩn là điểm sàn (13 – 14 điểm), có trường điểm chuẩn cao hơn điểm sàn rất nhiều (27 điểm trở lên).

Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?

Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn “soi điểm chuẩn – chọn trường thi” cho phù hợp với sức học của mình, giúp bạn có thể tự tin hơn khi dự thi vào trường Đại học.

Dưới đây là lịch sử điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà nội (HCH) và tại Tp HCM (HCS) từ năm 2008 đến nay.

Để biết điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà nội (HCH) và tại Tp HCM (HCS) trong nhiều năm, soạn tin nhắn gửi tới 8685 theo cú pháp như sau:

HSG 99xxxx8685

  Trong đó 99xxxx được quy định là mã ngành của Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà nội (HCH) và tại Tp HCM (HCS).

Ví dụ: Để lấy điểm chuẩn vào Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà nội (HCH) (thi khối A) từ năm 2008 đến nay, soạn tin : HSG 995924 gửi 8685.

STT

NGÀNH TUYỂN SINH

KHỐI

SOẠN TIN

GỬI

1

Hành chính học  (tại Hà nội)

A

HSG 995924

8685

2

Hành chính học (tại TPHCM)

A

HSG 995920

8685

3

Hành chính học  (tại Hà nội)

A1

HSG 995923

8685

4

Hành chính học (tại TPHCM)

A1

HSG 995919

8685

5

Hành chính học  (tại Hà nội)

C

HSG 995922

8685

6

Hành chính học (tại TPHCM)

C

HSG 995918

8685

7

Hành chính học  (tại Hà nội)

D1

HSG 995921

8685

8

Hành chính học (tại TPHCM)

D1

HSG 995917

8685

9

Hành chính học (tại Phú Yên)

 

HSG 995916

8685

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...