Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Lịch sử điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền từ năm 2008 đến nay

Được đăng ngày Thứ sáu, 27 Tháng 12 2013 23:53
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học, điểm chuẩn vào mỗi trường Đại học rất khác nhau: có trường điểm chuẩn là điểm sàn (13 – 14 điểm), có trường điểm chuẩn cao hơn điểm sàn rất nhiều (27 điểm trở lên).

Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?

Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn “soi điểm chuẩn – chọn trường thi” cho phù hợp với sức học của mình, giúp bạn có thể tự tin hơn khi dự thi vào trường Đại học.

Dưới đây là lịch sử điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền (TGC) từ năm 2008 đến nay.

Để biết điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền (TGC) trong nhiều năm, soạn tin nhắn gửi tới 8685 theo cú pháp như sau:

HSG 99xxxx gửi 8685

  Trong đó 99xxxx được quy định là mã ngành của Học viện Báo chí và tuyên truyền (TGC).

Ví dụ: Để lấy điểm chuẩn vào ngành Triết Mác Lênin (thi khối C) của Học viện Báo chí và tuyên truyền (TGC) từ năm 2008 đến nay, soạn tin : HSG 996110 gửi 8685.

STT

NGÀNH TUYỂN SINH

KHỐI

SOẠN TIN

GỬI

1

Triết Mác Lênin

C

HSG 996110

8685

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

C

HSG 996109

8685

3

Kinh tế Chính trị Mác Lênin

C

HSG 996108

8685

4

Quản lý kinh tế

C

HSG 996107

8685

5

Lịch sử Đảng

C

HSG 996106

8685

6

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

C

HSG 996105

8685

7

Quản lý văn hóa tư tưởng

C

HSG 996104

8685

8

Chính trị phát triển

C

HSG 996103

8685

9

Quản lý xã hội

C

HSG 996102

8685

10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

C

HSG 996101

8685

11

Giáo dục lý luận chính trị

C

HSG 996100

8685

12

Văn hóa và phát triển

C

HSG 996099

8685

13

Chính sách công

C

HSG 996098

8685

14

Khoa học Quản lý Nhà nước

C

HSG 996097

8685

15

Báo In

C

HSG 996096

8685

16

Báo Ảnh

C

HSG 996095

8685

17

Báo Phát thanh

C

HSG 996094

8685

18

Báo Truyền hình

C

HSG 996093

8685

19

Quay phim truyền hình

C

HSG 996092

8685

20

Báo mạng điện tử

C

HSG 996091

8685

21

Báo chí đa phương tiện

C

HSG 996090

8685

22

Xuất bản

C

HSG 996089

8685

23

Xã hội học

C

HSG 996088

8685

24

Thông tin đối ngoại

C

HSG 996087

8685

25

Quan hệ chính trị và Truyền thông Quốc tế

C

HSG 996086

8685

26

Công tác xã hội

C

HSG 996085

8685

27

Quan hệ công chúng

C

HSG 996084

8685

28

Quảng cáo

C

HSG 996083

8685

29

Ngôn ngữ Anh

C

HSG 996082

8685

30

Triết Mác Lênin

D1

HSG 996081

8685

31

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D1

HSG 996080

8685

32

Kinh tế Chính trị Mác Lênin

D1

HSG 996079

8685

33

Quản lý kinh tế

D1

HSG 996078

8685

34

Lịch sử Đảng

D1

HSG 996077

8685

35

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

D1

HSG 996076

8685

36

Quản lý văn hóa tư tưởng

D1

HSG 996075

8685

37

Chính trị phát triển

D1

HSG 996074

8685

38

Quản lý xã hội

D1

HSG 996073

8685

39

Tư tưởng Hồ Chí Minh

D1

HSG 996072

8685

40

Giáo dục lý luận chính trị

D1

HSG 996071

8685

41

Văn hóa và phát triển

D1

HSG 996070

8685

42

Chính sách công

D1

HSG 996069

8685

43

Khoa học Quản lý Nhà nước

D1

HSG 996068

8685

44

Báo In

D1

HSG 996067

8685

45

Báo Ảnh

D1

HSG 996066

8685

46

Báo Phát thanh

D1

HSG 996065

8685

47

Báo Truyền hình

D1

HSG 996064

8685

48

Quay phim truyền hình

D1

HSG 996063

8685

49

Báo mạng điện tử

D1

HSG 996062

8685

50

Báo chí đa phương tiện

D1

HSG 996061

8685

51

Xuất bản

D1

HSG 996060

8685

52

Xã hội học

D1

HSG 996059

8685

53

Thông tin đối ngoại

D1

HSG 996058

8685

54

Quan hệ chính trị và Truyền thông Quốc tế

D1

HSG 996057

8685

55

Công tác xã hội

D1

HSG 996056

8685

56

Quan hệ công chúng

D1

HSG 996055

8685

57

Quảng cáo

D1

HSG 996054

8685

58

Ngôn ngữ Anh

D1

HSG 996053

8685

59

Kinh tế chính trị Mác Lênin

A

HSG 996052

8685

60

Quản lý kinh tế

A

HSG 996051

8685

61

Quan hệ công chúng

A

HSG 996050

8685

62

Quảng cáo

A

HSG 996049

8685

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...