Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ Lịch sử Việt Nam (Từ 1919 đến 2000) Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945

Được đăng ngày Thứ tư, 06 Tháng 2 2013 08:09
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Hỏi : Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Trả lời:

1. Đối với dân tộc.

Cách mạng tháng Tám là trang sử vẻ vang trong lịch sử chống xâm lược và chống ách thống trị nước ngoài của dân tộc ta, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc bởi vì :

- Cách mạng tháng Tám đã, đập tan chính quyền của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

- Đưa dân ta từ người nô lệ thành người chủ của đất nước.

- Đưa ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến thành một nước độc lập dân chủ nhân dân.

- Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên có ý nghĩa quyết định, mở đường cho nhân dân ta tiến lên giành những thắng lợi huy hoàng hơn trong kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH.

2. Đối với thế giới

- Đây là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới: một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.

- Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân thuộc địa, mở đầu thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ.

- Cách mạng tháng Tám đã góp phần đánh bại bè lũ phát xít thế giới, trực tiếp là phát xít Nhật.

- Ủng hộ một cách thiết thực phong trào giành độc lập của Lào và Campuchia.

- Góp phần vào sự lớn mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới lần thứ hai.

CTV Bản tin tư vấn - Nhà giáo Dương Việt Á

Trả lời mang tính tham khảo

Tải bộ câu hỏi và đáp án về Lịch sử Việt Nam (1919 -2000) tại đây

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...