Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC

Phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền (Bài toán nghịch - phần 2).

Phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền (Bài toán nghịch - phần 2).

Xem tiếp...

Phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền (Bài toán nghịch - phần 1)

I. Trường hợp bài toán đã cho biết tỷ lệ phân ly kiểu hình ở đời con

Các bước để làm bài tập:

Bước 1. Biện luận, nhận dạng quy luật di truyền chi phối tính trạng

Bước 2. Quy ước gen Bước

3. Xác định kiểu gen P

Bước 4. Viết sơ đồ lai kiểm chứng

Xem tiếp...

Phương pháp giải bài tập về ADN - ARN

Bài tập về ADN và ARN không khó nhưng tương đối đa dạng. Dưới đây là phân loại bài tập về ADN, ARN  và phương pháp giải bài tập từng dạng. 

Nguồn được admin Sinhhoc101112 hợp tác, cung cấp.

Xem tiếp...

Phân loại các QLDT

Phân loại các quy luật di truyền

Xem tiếp...

Đề thi thử đại học môn Sinh học (theo cấu trúc đề của Bộ)

Đề gồm 50 câu trắc nghiệm, theo cấu trúc đề của Bộ.

Xem tiếp...

Không viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của con lai

Trường hợp Phân li độc lập

Bước 1: Tách từng tính trạng để tìm kết quả riêng 

Bước 2: Lấy tích kết quả mỗi tính trạng (Sử dụng phép lai nhân xác xuất hay sơ đồ nhân đa thức (nhân đại số) hoặc sơ đồ phân nhánh)

Xem tiếp...

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI: TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 11 THEO CHỦ ĐỀ- Phần 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI: TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 11 THEO CHỦ ĐỀ- Phần 2

Chủ để: CẢM ỨNG Ở ĐV

Xem tiếp...

Phương pháp xác định thành phần gen trong giao tử

Trong tế bào sinh (2n) của cơ thể gen tồn tại thành từng cặp tương đồng, còn trong giao tử (n) chỉ còn mang 1 gen trong cặp.

          + Đối với cặp gen đồng hợp AA (hoặc aa): cho 1 loại giao tử chứa alen A (hoặc 1 loại giao tử chứa alen a)

          + Đối với cặp gen dị hợp Aa: cho 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau gồm giao tử chứa alen A và giao tử chứa alen a.

          + Suy luận tương tự đối với nhiều cặp cặp gen dị hợp nằm trên các cặp NST khác nhau, thành phần kiểu gen của các loại giao tử được ghi theo sơ đồ phân nhánh (sơ đồ Auerbac) hoặc bằng cách nhân đại số.

            + Trường hợp các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể, dựa vào liên kết của gen (liên kết hoàn toàn hay hoán vị) để xác định thành phần gen trong giao tử.

Xem tiếp...

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI: TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 THEO CHỦ ĐỀ- Phần 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI: TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 THEO CHỦ ĐỀ -Phần 4

Chủ để: PHÂN BÀO

Tính nhanh tỉ lệ kiểu hình trong hoán vị gen

Tính nhanh tỉ lệ kiểu hình trong hoán vị gen

Xem tiếp...

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI: TRẮC NGHIỆM TOÀN TẬP SINH HỌC 12 THEO CHỦ ĐỀ (phần 4)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI: TRẮC NGHIỆM TOÀN TẬP SINH HỌC 12 THEO CHỦ ĐỀ- Phần 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI: TRẮC NGHIỆM TOÀN TẬP SINH HỌC 12 THEO CHỦ ĐỀ 

Phần 4 - chủ để TIẾN HÓA gồm 19 đề sau đây:

Giải đề thi Đại học môn Sinh học - khối B - 2012

ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2012

Môn thi : SINH HỌC

(Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề)

Xem tiếp...

Bản đồ kiến thức chuyên đề Sinh thái học

Bản đồ kiến thức chuyên đề Sinh thái học dành cho ôn tập thi TN THPT môn Sinh học

>> Kế hoạch ôn tập thi Tốt nghiệp THPT năm 2013 - Môn Sinh học; Chuyên đề SINH THÁI HỌC (Câu hỏi và bài tập tự luận tách theo chủ đề; Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập tự luận tách theo chủ đề)  Tải tại đây

>> Chuyên đề SINH THÁI HỌC (dành cho ôn TN THPT): Câu hỏi trắc nghiệm tách theo chủ đề và đáp án : Tải tại đây

 >> Chuyên đề SINH THÁI HỌC (dành cho ôn thi ĐH, CĐ): Câu hỏi và bài tập tự luận tách theo chủ đề và đáp án: Tải tại đây

 

 

Xem tiếp...

Phương pháp giải bài tập di truyền quần thể

Phương pháp giải bài tập về  di truyền quần thể - bài tập thuộc chương trình Sinh học 12 - THPT)

Một số lưu ý: 

 1. Khi giải bài tập cần xác định quần thể tự phối hay quần thể giao phối:

Quần thể tự phối: Tần số alen của quần thể cây tự thụ phấn và quần thể động vật giao phối cận huyết không thay đổi qua các thế hệ nhưng làm thay đổi tần số kiểu gen theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp.

Xem tiếp...

Trắc nghiệm Sinh học: Chuyên đề TIẾN HÓA_Đề 4

Trắc nghiệm sinh học: Chuyên đề TIẾN HÓA

Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH-CĐ.

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Để xem đáp án mỗi câu hỏi, bạn bấm vào nút có chữ Đáp án.

Click vào Ghi nhớ xem những lưu ý về kiến thức đã test. Bấm vào đây để thực hiện test online

Xem tiếp...

Phương pháp tính số loại giao tử do cơ thể tạo thành

Khi gen phân bố trên NST thường, tùy thuộc vào số cặp gen dị hợp trong kiểu gen để xác định số loại giao tử. 

+ Nếu không có cặp gen nào ở trạng thái dị hợp thì chỉ tạo 1 loại giao tử. 

+ Khi gen phân bố trên NST giới tính (cặp XY) luôn cho 2 loại giao tử. 

Xem tiếp...

Trắc nghiệm Sinh học: Chuyên đề TIẾN HÓA_Đề 3

Trắc nghiệm sinh học: Chuyên đề TIẾN HÓA

Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH-CĐ.

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Để xem đáp án mỗi câu hỏi, bạn bấm vào nút có chữ Đáp án.

Click vào Ghi nhớ xem những lưu ý về kiến thức đã test. Bấm vào đây để thực hiện test online

Xem tiếp...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ (Phần 1)

Dưới đây là phân loại bài tập về Đột biến NST và phương pháp giải bài tập Đột biến NST. Nguồn được admin Sinhhoc101112 hợp tác, cung cấp.

Xem tiếp...

Trắc nghiệm Sinh học: Chuyên đề TIẾN HÓA_Đề 2

Trắc nghiệm sinh học: Phần TIẾN HÓA

Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH-CĐ.

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Để xem đáp án mỗi câu hỏi, bạn bấm vào nút có chữ Đáp án.

Click vào Ghi nhớ xem những lưu ý về kiến thức đã test. Bấm vào đây để thực hiện test online

Xem tiếp...

Phương pháp giải bài tập về đột biến gen

Dưới đây là phân loại bài tập về Đột biến gen và phương pháp giải bài tập Đột biến gen. Nguồn được admin  Sinhhoc101112 hợp tác, cung cấp.

Xem tiếp...

Trắc nghiệm Sinh học: Chuyên đề TIẾN HÓA_Đề 1

Trắc nghiệm sinh học: Phần TIẾN HÓA

Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH-CĐ.

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Để xem đáp án mỗi câu hỏi, bạn bấm vào nút có chữ Đáp án.

Click vào ghi nhớ xem những lưu ý về kiến thức đã test. Bấm vào đây để thực hiện test online

Xem tiếp...

loading...