Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC

Nhân tố sinh thái và các nhóm nhân tố sinh thái

Hỏi: Nhân tố sinh thái là gì? Các nhóm nhân tố sinh thái?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp.

Xem tiếp...

Khái niệm về môi trường và loại môi trường sống của sinh vật

Hỏi: Môi trường là gì? Các loại môi trường sống của sinh vật?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Bài tập đột biến gen

Bài tập đột biến gen

Xem tiếp...

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL: MÔN SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ 2 : BÀI TẬP DI TRUYỀN NST - TẾ BÀO

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL: MÔN SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ 2 : BÀI TẬP DI TRUYỀN NST - TẾ BÀO

Xem tiếp...

Bài tập xác định xác suất, số công thức lai ...

Bài tập xác định xác suất, số công thức lai ...

Xem tiếp...

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL: MÔN SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ 1 : BÀI TẬP DI TRUYỀN PHÂN TỬ

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL: MÔN SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ 1 : BÀI TẬP DI TRUYỀN PHÂN TỬ

Xem tiếp...

Bài tập xác định tỉ lệ kiểu gen - kiểu hình

Bài tập xác định tỉ lệ kiểu gen - kiểu hình

Xem tiếp...

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL: MÔN SINH HỌC (Chuyên đề 3) BÀI TẬP VI SINH VẬT

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL: MÔN SINH HỌC (Chuyên đề 3)  BÀI TẬP VI SINH VẬT

Xem tiếp...

Bài tập tự luận - Di truyền quần thể

Bài tập tự luận - Di truyền quần thể

Xem tiếp...

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL: MÔN SINH HỌC (Chuyên đề 4) BÀI TẬP SINH LÝ THỰC VẬT

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL: MÔN SINH HỌC (Chuyên đề 4) BÀI TẬP SINH LÝ THỰC VẬT

Xem tiếp...

Bài tập di truyền: BÀI TẬP PHÂN LI ĐỘC LẬP

Bài tập di truyền: BÀI TẬP PHÂN LI ĐỘC LẬP

Xem tiếp...

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL: MÔN SINH HỌC (Chuyên đề 5): BÀI TẬP SINH LÝ ĐỘNG VẬT

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL: MÔN SINH HỌC (Chuyên đề 5): BÀI TẬP SINH LÝ ĐỘNG VẬT

Xem tiếp...

BÀI TẬP LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

BÀI TẬP LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

Xem tiếp...

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL: MÔN SINH HỌC (Chuyên đề 6) - BÀI TẬP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL: MÔN SINH HỌC (Chuyên đề 6) - BÀI TẬP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN

Xem tiếp...

Bài tập di truyền phân tử (ADN, ARN, Protein)

Bài tập di truyền phân tử (ADN, ARN, Protein)

Xem tiếp...

Tài liệu giải toán bằng máy tính casio

Dưới đây là tập hợp tài tiệu giải toán bằng máy tính casio

Xem tiếp...

Áp dụng tổ hợp và xác suất trong giải toán di truyền

Áp dụng tổ hợp và xác suất trong giải toán di truyền.

Xem tiếp...

Hướng dẫn giải toán bằng máy tính Casio các môn học

Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio để giải bài tập các môn học

Xem tiếp...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUY LUẬT HOÁN VỊ GEN (Mỗi gen quy định một tính trạng  thường)

Xem tiếp...

Đề thi giải toán sinh học bằng máy tính casio có đáp án

1. Đề thi và đáp án giải toán Sinh học bằng máy tính casio của trường Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Tải tại đây

2. Đề thi và đáp án giải toán Sinh học bằng máy tính casio của tỉnh Điện Biên

Tải tại đây

Xem tiếp...

Phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền (bài toán thuận): BIẾT QUAN HỆ TRỘI, LẶN, KIỂU GEN CỦA P, QUY LUẬT DI TRUYỀN CHI PHỐI TÍNH TRẠNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ LAI

Bài tập sinh học 12 - Các quy luật di truyền - bài toán thuận)

BIẾT QUAN HỆ TRỘI, LẶN, KIỂU GEN CỦA P, QUY LUẬT DI TRUYỀN CHI PHỐI TÍNH TRẠNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ LAI

Xem tiếp...

loading...