Thứ 620072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC

Mã di truyền là gì? Tại sao mã di truyền là mã bộ 3?

Hỏi: Mã di truyền là gì? Tại sao mã di truyền là mã bộ 3?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Gen là gì? Gen cấu trúc có cấu trúc như thế nào?

Hỏi: Gen là gì? Gen cấu trúc có cấu trúc như thế nào?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Nêu khái niệm sinh quyển và các khu sinh học chính trên Trái Đất (trên cạn và dưới nước).

Hỏi: Nêu khái niệm sinh quyển và các khu sinh học chính trên Trái Đất (trên cạn và dưới nước).

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Chuyên đề Phân loại và giải các bài tập DTBD cấp tế bào (phần 1)

Đề cương ôn thi Sinh THPT: Chuyên đề Phân loại và giải các bài tập di truyền biến dị (DTBD) cấp tế bào – NST  được sử dụng cho ôn thi HSG môn Sinh, ôn thi HSG giải bài tập Sinh bằng máy tính cầm tay, máy tính Casio, máy tính Vinacall, ôn thi THPT quốc gia môn Sinh , ôn thi học kì, ...

Xem tiếp...

Trình bày quá trình chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng).

Hỏi: Trình bày quá trình chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng).

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Đề cương ôn thi Sinh THPT: Chuyên đề Phân loại và giải các bài tập DTBD cấp phân tử

Đề cương ôn thi Sinh THPT: Chuyên đề Phân loại và giải các bài tập di truyền biến dị (DTBD) cấp phân tử được sử dụng cho ôn thi HSG môn Sinh, ôn thi HSG giải bài tập Sinh bằng máy tính cầm tay, máy tính Casio, máy tính Vinacall, ôn thi THPT quốc gia môn Sinh , ôn thi học kì, ...

Xem tiếp...

Nêu khái niệm chu trình vật chất và trình bày các chu trình sinh địa hoá : nước, cacbon, nitơ.

Hỏi: Nêu khái niệm chu trình vật chất và trình bày các chu trình sinh địa hoá : nước, cacbon, nitơ.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Giải toán sinh: Bài toán Hoán vị gen có lời giải chi tiêt (Phần 1)

Dưới đây là các bài toán Hoán vị gen - thuộc nội dung ôn thi HSG- Thi ĐHCĐ, có hướng dẫn giải chi tiết

Xem tiếp...

Tháp sinh thái là gì? các dạng tháp sinh thái, hiệu suất sinh thái.

Hỏi: Tháp sinh thái là gì? các dạng tháp sinh thái, hiệu suất sinh thái.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Giải bài tập di truyền: Bài tập Hoán vị gen

Bài tập Hoán vị gen, dành cho ôn, luyện thi Đại học, HSG.

Xem tiếp...

Mối quan hệ dinh dưỡng trong hệ sinh thái: chuỗi (xích) và lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng.

Hỏi: Trình bày mối quan hệ dinh dưỡng trong hệ sinh thái: chuỗi (xích) và lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Hỏi: Nêu các bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử, ý nghĩa của thuyết cấu tạo tế bào.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Xem tiếp...

Hệ sinh thái là gì? các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, các kiểu hệ sinh thái (tự nhiên và nhân tạo).

Hỏi: Hệ sinh thái là gì? các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, các kiểu hệ sinh thái (tự nhiên và nhân tạo).

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Bằng chứng địa lí sinh vật học

Hỏi: Nêu các bằng chứng địa lí sinh vật học và ý nghĩa của các bằng chứng này.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Xem tiếp...

Hiện tượng khống chế sinh học

Hỏi: Hiện tượng khống chế sinh học là gì? Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu hiện tượng này.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Bằng chứng phôi sinh học

Hỏi: Nêu bằng chứng phôi sinh học, phát biểu nội dung và ý nghĩa của định luật phát sinh sự sống.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Xem tiếp...

Diễn thế sinh thái là gì? nguyên nhân và các dạng diễn thế và ý nghĩa của diễn thế sinh thái.

Hỏi: Diễn thế sinh thái là gì? nguyên nhân và các dạng diễn thế và ý nghĩa của diễn thế sinh thái.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Trình bày các bằng chứng giải phẫu so sánh

Hỏi: Trình bày các bằng chứng giải phẫu so sánh. Sự tương đồng về nhiều đặc điểm giải phẫu giữa các loài rút ra kết luận gì?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 cung cấp

Xem tiếp...

Trình bày các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế – cảm nhiễm, vật ăn thịt - con mồi và vật chủ – vật kí sinh).

Hỏi: Trình bày các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế – cảm nhiễm, vật ăn thịt - con mồi và vật chủ – vật kí sinh).

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Cơ sở sinh thái học của việc khai thác tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên: các dạng tài nguyên và sự khai thác của con người ; tác động của việc khai thác tài nguyên lên sinh quyển; quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, những biện pháp cụ thể bảo vệ

Hỏi: Cơ sở sinh thái học của việc khai thác tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên: các  dạng tài nguyên và sự khai thác của con người ; tác động của việc khai thác tài nguyên lên sinh quyển; quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, những biện pháp cụ thể bảo vệ sự đa dạng sinh học, giáo dục bảo vệ môi trường.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Quần xã sinh vật là gì? các dạng quần xã, các đặc trưng cơ bản của quần xã.

Hỏi: Quần xã sinh vật là gì? các dạng quần xã, các đặc trưng cơ bản của quần xã.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...