thứ 721072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông LỊCH SỬ

Nguyên nhân nào là quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản

Hỏi:  Theo anh (chị), trong những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản kể trên, thì nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Tại sao?

 Nguyên nhân đó có thể giúp ích gì cho các nước đang phát triển trong việc xây dựng nền kinh tế của mình ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Kinh tế Nhật phát triển như thế nào?

Hỏi: Kinh tế Nhật phát triển như thế nào? Nguyên nhân sự phát triển  và hạn chế của nó? (Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Quá trình phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ la tinh

Hỏi: Quá trình phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ la tinh? Hãy phân tích đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ latinh? Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các giai đoạn phát triển của hệ thống tư bản chủ nghĩa và những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

Hỏi: Hãy trình bày các giai đoạn phát triển của hệ thống tư bản chủ nghĩa và những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Quá trình phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi

Hỏi: Hãy trình bày quá trình phát triển và thắng lợi của phong trào GPDT ở Châu Phi?  Hiện nay châu Phi còn gặp những khó khăn gì?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Đặc điểm các nước tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ II đến năm 2000

Hỏi: Những nước tư bản chủ yếu từ sau Chiến tranh thế giới thứ II đến năm 2000: đặc điểm diễn biến, tình hình và triển vọng. (Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Những đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á?

Hỏi: Hãy phân tích những đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Quá trình phát triển của Liên minh châu Âu (EU) từ khi thành lập đến năm 2000

Hỏi: Nêu khái quát các giai đoạn phát triển của của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 2000? Quá trình phát triển của Liên minh châu Âu (EU) từ khi thành lập đến năm 2000? Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Một số nét quan trọng về tổ chức ASEAN.

Hỏi: Hãy trình bày những hiểu biết của mình về tổ chức ASEAN?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Mỹ đã thực hiện chiến lược toàn cầu tại châu Á từ 1945 – 1947 như thế nào?

Hỏi: Mỹ đã thực hiện chiến lược toàn cầu tại châu Á từ 1945 – 1947 như thế nào? (Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Những biến đổi của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Hỏi: Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á có những biến đổi như thế nào? Trong những biến đổi đó biến đổi nào quan trọng nhất? Vì sao?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam từ thế chiến II đến 1975

Hỏi: Trình bày khái quát quá trình Mỹ đi từ can thiệp đến trực tiếp xâm lược nước ta từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến 1975. Giải thích nguyên nhân? kết quả? (Hãy trình bày chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam từ thế chiến II ?) 

Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Tiến trình của cách mạng Campuchia từ 1945 đến năm 2000?

Hỏi: Trình bày tiến trình của cách mạng Campuchia từ 1945 đến năm 2000?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chính sách đối ngoại của Mỹ từ sau 1945 đến năm 2000 có gì?

Hỏi: Hãy trình bày chính sách đối ngoại của Mỹ từ sau 1945 đến năm 2000?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các giai đoạn phát triển của cách mạng Lào (1945-1975)

Hỏi: Hãy trình bày khái quát các giai đoạn phát triển của cách mạng Lào (1945-1975) và trình bày ý nghĩa của những thắng lợi trong các giai đoạn đó? Nêu các sự kiện lịch sử thể hiện sự phối hợp chiến đấu giữa VN và Lào.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Chính sách đối nội của Mỹ có gì?

Hỏi: Hãy trình bày chính sách đối nội của Mỹ.

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Tình hình Trung Quốc từ 1978 đến năm 2000

Hỏi: Hãy trình bày tình hình Trung Quốc từ 1978 đến năm 2000?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Sự phát triển của kinh tế và KH - KT của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ II

Hỏi: Sự phát triển của kinh tế và KH - KT của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ II ? Nguyên nhân sự phát triển và hạn chế của nó ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Diễn biến cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946-1949)

Hỏi: Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Công cuộc cách mạng Cu Ba.

Hỏi: Cách mạng Cu ba? Kết quả và ý nghĩa?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng rồi sụp đổ của CNXH

Hỏi: Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng rồi sụp đổ của CNXH? Anh, chị có nhận xét gì về sự sụp đổ đó?

(Câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử - dành cho ôn thi HSG, TN THPT, CĐ ĐH môn Lịch Sử)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...