thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Địa lí

Địa hình nước ta có những đặc điểm cơ bản nào?

diacauHỏi: Địa hình nước ta có những đặc điểm cơ bản nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Phân biệt - so sánh cấu trúc địa chất ở vùng Bắc Bộ với cấu trúc địa chất ở vùng Nam Bộ

diacauHỏi: Phân biệt - so sánh cấu trúc địa chất ở vùng Bắc Bộ với cấu trúc địa chất ở vùng Nam Bộ.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Phạm vi lãnh thổ của một nước thường bao gồm những bộ phận nào? Trình bày khái quát phạm vi lãnh thổ nước ta.

Hỏi: Phạm vi lãnh thổ của một nước thường bao gồm những bộ phận nào? Trình bày khái quát phạm vi lãnh thổ nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - Thi ĐHCĐ - Thi HSG)

Xem tiếp...

Những đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo và ảnh hưởng tới sư hình thành đặc điểm tự nhiên nước ta như hiện nay

diacauHỏi: 1. Hãy trình bày những đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta.

        2. Chứng minh giai đoạn Tân kiến tạo là giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tự nhiên làm cho đất nước ta có diện mạo và đặc điểm tự nhiên như hiện nay.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy cho biết toạ độ địa lí Việt Nam. Qua toạ độ địa lí đó, em biết được điều gì?

Hỏi: Hãy cho biết toạ độ địa lí Việt Nam. Qua toạ độ địa lí đó, em biết được điều gì?

(Câu hỏi thuộc nội dung chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐH - HSG)

Xem tiếp...

Hãy trình bày những đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta.

diacauHỏi: Hãy trình bày những đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi Tn THPT - ĐHCĐ - HSG

Xem tiếp...

Vị trí địa lí mang đến những thuận lợi và khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội nước ta?

Hỏi: Vị trí địa lí mang đến những thuận lợi và khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội nước ta?

(Câu hỏi thuộc chương trình địa lí lớp 12 - dành cho ôn thi TNTHPT, ĐHCĐ, HSG)

Xem tiếp...

Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta có đặc điểm gì? Vì sao nói giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nên nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam?

diacauHỏi: Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta có đặc điểm gì? Vì sao nói giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nên nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Vị trí địa lí của Việt Nam có những đặc điểm gì?

Hỏi:Vị trí địa lí của Việt Nam có những đặc điểm gì?

(Câu hỏi thuộc chương trình Đia lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG môn Địa lí)

Xem tiếp...

Các đại trước Đại Cổ sinh và các kỉ thuộc Đại Cổ sinh?

Hỏi: Hãy cho biết:

1. Trước đại Cổ sinh là những đại nào? Chúng diễn ra cách đây khoảng bao nhiêu năm?

2. Đại Cổ sinh có bao nhiêu kỉ (hệ) ? Đó là những kỉ (hệ) nào ? Hãy sắp xếp các kỉ (hệ) đó theo thứ tự thời gian cách đây xa dần.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐH CĐ - HSG)

Xem tiếp...

Công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước đã đạt được những thành tựu nào?

diacauHỏi: Công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước đã đạt được những thành tựu nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí - 12; Dành cho ôn thi TNTHPT, ĐHCĐ, HSG)

Xem tiếp...

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta có thể chia làm mấy giai đoạn chính? Đó là những giai đoạn nào?

diacauHỏi: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta có thể chia làm mấy giai đoạn chính? Đó là những giai đoạn nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy nêu những sự kiện để chứng tỏ nước ta đang từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới?

diacauHỏi:  Hãy nêu những sự kiện để chứng tỏ nước ta đang từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới?

Xem tiếp...

Hãy cho biết vai trò của các đảo và quần đảo đối với quá trình phát triển kinh tế của nước ta.

Hỏi: Hãy cho biết vai trò của các đảo và quần đảo đối với quá trình phát triển kinh tế của nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn nào?

diacauHỏi: Công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí lớp 12 -  dành cho ôn thi TN THPT, ĐHCĐ, HSG)

Xem tiếp...

Nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển?

Hỏi: Hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ-HSG)

Đáp: Nước ta tiếp giáp với các nước

Xem tiếp...

Tại sao nước ta phải đặt ra vấn đề đổi mới kinh tế - xã hội?

diacauHỏi: Tại sao nước ta phải đặt ra vấn đề đổi mới kinh tế - xã hội?

(Câu hỏi thuộc chương trình lớp 12 - Môn  Địa lí).

Xem tiếp...

Tại sao nói vị trí địa lí đã mang đến cho nước ta những thuận lợi lớn cho quá trình phát triển kinh tế?

Hỏi: Tại sao nói vị trí địa lí đã mang đến cho nước ta những thuận lợi lớn cho quá trình phát triển kinh tế?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Đáp: Vị trí địa lí đã mang đến cho nước ta những thuận lợi lớn cho quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt trong xu thế hội nhập toàn cầu thì vị trí đó càng trở nên quan trọng hơn.

Xem tiếp...

Đường lối Đổi mới từ Đại hội VI (1986) đưa nền kinh tế -xã hội nước ta phát triển theo những xu thế nào?

Hỏi: Đường lối Đổi mới từ Đại hội VI (1986) đưa nền kinh tế -xã hội nước ta phát triển theo những xu thế nào? (Nội dung thuộc lớp 12, Môn Địa lí)

Xem tiếp...

Vị trí địa lí đã ảnh hưởng đến các đặc điểm của tự nhiên nước ta như thế nào?

Hỏi: Vị trí địa lí đã ảnh hưởng đến các đặc điểm của tự nhiên nước ta như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - thi ĐHCĐ - HSG)

Đáp: Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. 

Xem tiếp...

Phân loại bài thực hành địa lí

Việc phân loại bài tập địa lí khá phức tạp, cần nắm vững: đặc điểm, hình dạng đặc trưng của biểu đồ, ưu thế khi thể hiện, số liệu, các bước thực hiện khi vẽ để phù hợp với yêu cầu của đề ra.

(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...