thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Địa lí

Các thế mạnh và các hạn chế của khu vực đồng bằng ở nước ta.

diacauHỏi: Hãy nêu các thế mạnh và các hạn chế của khu vực đồng bằng ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Địa hình miền đồi núi có quan hệ như thế nào với địa hình đồng bằng?

diacauHỏi: Địa hình miền đồi núi có quan hệ như thế nào với địa hình đồng bằng?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Địa hình nước ta có những đặc điểm cơ bản nào?

diacauHỏi: Địa hình nước ta có những đặc điểm cơ bản nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Việc sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi Việt Nam đã gây nên những hậu quả gì?

diacauHỏi: Việc sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi Việt Nam đã gây nên những hậu quả gì ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Phân biệt - so sánh cấu trúc địa chất ở vùng Bắc Bộ với cấu trúc địa chất ở vùng Nam Bộ

diacauHỏi: Phân biệt - so sánh cấu trúc địa chất ở vùng Bắc Bộ với cấu trúc địa chất ở vùng Nam Bộ.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Địa hình đồi núi nước ta có những mặt hạn chế nào?

diacauHởi: Địa hình đồi núi nước ta có những mặt hạn chế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Những đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo và ảnh hưởng tới sư hình thành đặc điểm tự nhiên nước ta như hiện nay

diacauHỏi: 1. Hãy trình bày những đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta.

        2. Chứng minh giai đoạn Tân kiến tạo là giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tự nhiên làm cho đất nước ta có diện mạo và đặc điểm tự nhiên như hiện nay.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của khu vực đồi núi.

diacauHỏi: Hãy nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của khu vực đồi núi.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy trình bày những đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta.

diacauHỏi: Hãy trình bày những đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi Tn THPT - ĐHCĐ - HSG

Xem tiếp...

Hãy trình bày những đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung

diacauHỏi: Hãy trình bày những đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta có đặc điểm gì? Vì sao nói giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nên nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam?

diacauHỏi: Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta có đặc điểm gì? Vì sao nói giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nên nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long?

diacauHỏi: Hãy trình bày những đặc điểm của đồng bằng sông Hồng và những đặc điểm của đồng bằng sông Cửu Long. Những đặc điểm giống và khác nhau giữa Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long?

Xem tiếp...

Các đại trước Đại Cổ sinh và các kỉ thuộc Đại Cổ sinh?

Hỏi: Hãy cho biết:

1. Trước đại Cổ sinh là những đại nào? Chúng diễn ra cách đây khoảng bao nhiêu năm?

2. Đại Cổ sinh có bao nhiêu kỉ (hệ) ? Đó là những kỉ (hệ) nào ? Hãy sắp xếp các kỉ (hệ) đó theo thứ tự thời gian cách đây xa dần.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐH CĐ - HSG)

Xem tiếp...

Với địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ, nước ta có những thuận lợi gì?

diacauHỏi: Với địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ, nước ta có những thuận lợi gì ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta có thể chia làm mấy giai đoạn chính? Đó là những giai đoạn nào?

diacauHỏi: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta có thể chia làm mấy giai đoạn chính? Đó là những giai đoạn nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Phân vùng địa hình đồi núi ở nước ta?

diacauHỏi: Địa hình đồi núi nước ta được chia thành mấy vùng? Đó là những vùng nào? Trình bày đặc điểm của địa hình mỗi vùng đó.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy cho biết vai trò của các đảo và quần đảo đối với quá trình phát triển kinh tế của nước ta.

Hỏi: Hãy cho biết vai trò của các đảo và quần đảo đối với quá trình phát triển kinh tế của nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Địa hình đồi núi có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu, sinh vật và thổ nhưỡng ở nước ta?

diacauHỏi: Địa hình đồi núi có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu, sinh vật và thổ nhưỡng ở nước ta?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - CĐĐH - HSG)

Xem tiếp...

Nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển?

Hỏi: Hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ-HSG)

Đáp: Nước ta tiếp giáp với các nước

Xem tiếp...

Đặc điểm địa hình đồi núi nước ta?

diacauHỏi: Địa hình đồi núi nước ta có những đặc điểm gì? Địa hình núi cao phân bố ở đâu trên lãnh thổ nước ta? Hãy kể tên một vài dãy núi cao ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Tại sao nói vị trí địa lí đã mang đến cho nước ta những thuận lợi lớn cho quá trình phát triển kinh tế?

Hỏi: Tại sao nói vị trí địa lí đã mang đến cho nước ta những thuận lợi lớn cho quá trình phát triển kinh tế?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Đáp: Vị trí địa lí đã mang đến cho nước ta những thuận lợi lớn cho quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt trong xu thế hội nhập toàn cầu thì vị trí đó càng trở nên quan trọng hơn.

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...