thứ 723062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Địa lí

Giải bài tập Địa lí: Vẽ và nhận xét sự suy giảm số lượng và chất lượng rừng của nước ta từ 1943 đến 2003.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ và nhận xét sự suy giảm số lượng và chất lượng rừng của nước ta trong giai đoạn từ năm 1943 đến năm 2003.

Diện tích rừng nước ta trong thời gian 1943 - 2003. (Đơn vị: Triệu ha)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ và nhận xét biểu đồ sự tăng trưởng kinh tế nước ta trong thời gian 1976-2005

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Dựa vào bảng số liệu dưới đây hãy vẽ và nhận xét biểu đồ sự tăng trưởng kinh tế nước ta trong thời gian 1976-2005 (Đơn vị %/năm)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Tính năng suất lúa qua từng năm (tạ/ha)

Bài tập Địa lí: Tính năng suất lúa qua từng năm (tạ/ha)

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Một số công thức giải bài tập Địa lí

Giải bài tập Địa lí: Một số công thức giải bài tập Địa lí

(Công thức thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Tính cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta qua các năm

Hỏi: Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế, phân theo ngành của nước ta giai đoạn 1990 – 2005

(đơn vị: tỷ đồng)

(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng

Giải bài tập Địa lí: Cho bảng số liệu : Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá so sánh năm 1994; Đơn vị : tỉ đồng)

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 

Xem tiếp...

Cách nhận dạng, vẽ biểu đồ môn Địa lí khi giải đề thi Tốt nghiệp THPT, CĐĐH

"Nhận dạng và vẽ biểu đồ trong bài thực hành Địa lí lớp 12"  giúp cho học sinh làm bài tập thực hành Địa lí tốt hơn, đồng thời giúp cho giáo viên hệ thống các loại biểu đồ, phân loại các dạng bài tập biểu đồ.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: tính, nhận xét về năng suất lúa của cả nước và Đồng bằng sông cửu Long.

Giải bài tập Địa lí: Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy tính năng suất lúa của cả nước và Đồng bằng sông cửu Long (tạ/ha). Qua đó hãy nhận xét năng suất lúa của cả nước và Đồng bằng sông cửu Long.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 

Xem tiếp...

Công thức áp dụng giải một số dạng tính toán thường gặp trong đề thi tốt nghiệp THPT, thi ĐHCĐ môn Địa lí

Công thức áp dụng giải một số dạng tính toán thường gặp trong đề thi tốt nghiệp THPT, thi ĐHCĐ môn  Địa lí

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Tính tỷ trọng từng ngành trong giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp

Giải bài tập Địa lí: Cho bảng số liệu sau về giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp: Đơn vị: tỷ đồng

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 

Xem tiếp...

Kỹ năng vẽ biểu đồ môn Địa lí

I. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH  VẼ BIỂU ĐỒ

Bước 1. Đọc kĩ đề bài, xác định dạng.

Bước 2. Xử lí số liệu.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Tính bình quân lương thực theo đầu người

Giải bài tập Địa lí: Cho bảng số liệu sau : Dân số và sản lượng lúa nước ta qua các năm

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 

Xem tiếp...

Các dạng biểu đồ Địa lí và cách vẽ biểu đồ Địa lí

(Kiến thức thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Tính số dân bình quân trên 1 đô thị ở mỗi vùng

Giải bài tập Địa lí: Cho bảng số liệu sau: Phân bố đô thị và số dân đô thị ở một số vùng, năm 2006

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 

Xem tiếp...

Một số lưu ý về kỹ năng khi vẽ biểu đồ trong bài thi môn Địa lí

Vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ trong môn địa lý là một trong những yêu cầu rất quan trọng, chiếm tới 20% cơ cấu đề thi tốt nghiệp THPT và CĐ, ĐH.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Tính năng suất cà phê nhân

Giải bài tập Địa lí: Cho bảng số liệu: Diện tích và sản lượng cà phê (nhân) ở nước ta thời kì 1980 – 2005

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Tính tỷ trọng diện tích gieo trồng cao su của ĐNB so với cả nước

Hỏi: Cho bảng số liệu:  Diện tích gieo trồng cao su của ĐNB và cả nước giai đoạn: 1985 – 2005

(đơn vị: nghìn ha)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Tính mật độ dân số trung bình của các vùng

 Giải bài tập Địa lí: Căn cứ bảng số liệu sau : Dân số và diện tích phân theo vùng nước ta, năm 2008

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Địa lí dân cư: ảnh hưởng của đô thị hóa ở nước ta

Câu hỏi: Phân tích những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa ở nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Tính tốc độ tăng trưởng của đàn bò, lợn, trâu, gia cầm của nước ta qua bảng số liệu cho trước

Giải bài tập Địa lí: Tính tốc độ tăng trưởng của đàn bò, lợn, trâu, gia cầm của nước ta qua bảng số liệu cho trước.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Địa lí dân cư: đặc điểm đô thị hóa ở nước ta

Câu hỏi: Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

loading...