Để rút tiền về ví thì bạn vào Tab Wallet điền địa chỉ ví và withdraw nhé, trên web thì vào menu Dashboard để withdraw. 
Chung quy lại bạn nào muốn chơi free thì hãy sử dụng tool này. Bấm vào đây để chiến đấu nào.